Ga terug

Do’s and Don’t’s bij schorsingen

Nieuwsbericht · Mar 8, 2023 3:01:00 PM
loep met documenten

Een schorsing van de erkenning als erkend bodemsaneringsdeskundige wordt doorgevoerd volgens de wetgeving in art. 54 van het VLAREL. Dit houdt in dat de OVAM u eerst via een aangetekende brief ïnformeert dat zij uw erkenning wil schorsen. Daarbij nodigt de OVAM u uit op een hoorzitting, waar u uw verweermiddelen kan toelichten. Na deze hoorzitting neemt de OVAM haar definitieve beslissing.

Als de OVAM de schorsing van de erkenning effectief uitspreekt, dan mag de bodemsaneringsdeskundige gedurende de aangeduide periode geen taken uitvoeren die in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan aan een bodemsaneringsdeskundige zijn toegewezen.

 

Wat houdt dit nu concreet in? 

Dit mag u niet tijdens de schorsingsperiode:

  • U mag geen gegevens indienen bij de OVAM, noch bij de bodembeheerorganisaties, de Tussentijdse opslagplaatsen (TOP), de Centra voor grondreiniging (CGR) en de Centra voor slibverwerking (CSV). Dit gaat niet enkel over rapporten, maar ook over aanvullingen via e-mail ... Daarom sluit de OVAM tijdelijk het webloket van de erkende bodemsaneringsdeskundige af en informeert zij de bodembeheerorganisaties.
     
  • Veldwerk/ begeleiding van bodemsaneringswerken: u mag geen veldwerk uitvoeren onder de naam van de geschorste bodemsaneringsdeskundige. U stelt uw veldwerk uit, of laat u begeleiden door een andere erkende bodemsaneringsdeskundige. Geen enkele medewerker van de geschorste bodemsaneringsdeskundige mag alleen op het terrein staan.  Het veldwerk en de begeleiding van bodemsaneringswerken op het terrein zijn enkel mogelijk indien een andere erkende bodemsaneringsdeskundige de uitvoering overneemt of op zijn minst ter plaatse superviseert. Hierbij is belangrijk dat de superviserende bodemsaneringsdeskundige alle documenten ondertekent denk aan: veldwerkopdrachten, analyse opdrachten voor het labo, het werf logboek…   Een schriftelijke overeenkomst waarbij een andere erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart borg te staan voor alle handelingen van de geschorste bodemsaneringsdeskundige, is niet toegestaan.
     
  • U kunt niet deelnemen aan openbare aanbestedingen.

Dit mag u wel tijdens de schorsingsperiode:

  • U mag contact houden met klanten en de OVAM. U mag e-mails beantwoorden voor zover u hiermee geen gegevens doorstuurt. In uw communicatie moet u verwijzingen naar de erkenning als bodemsaneringsdeskundige wel verwijderen ,denk aan: handtekeningen onderaan e-mails of vermeldingen op de website. Vergaderingen zijn toegestaan voor zover de geschorste bodemsaneringsdeskundige geen officieel standpunt inneemt onder zijn naam. 

Tot slot willen we benadrukken dat u tijdens de schorsingsperiode de vrijgekomen tijd kunt gebruiken om uw kwaliteitssysteem door te lichten en aanpassingen te doen waar nodig. Het is immers belangrijk om met de vaststellingen die geleid hebben tot de schorsing van de erkenning aan de slag te gaan en uw interne werking te verbeteren. 

Deze informatie kunt u ook terugvinden op Schorsing of opheffing van de erkenning (vlaanderen.be). 

Bodembeheer