Ga terug

Grond+Zaken = (samen)werken aan bodemzorg

Nieuwsbericht · Jul 13, 2022 11:42:00 AM
Cover strategienota Grondzaken

Het belang van de bodem als levende biotoop komt maatschappelijk opnieuw meer in het vizier. Onze bodem is dan ook een cruciaal natuurlijk kapitaal om de klimaatcrisis en andere urgente uitdagingen aan te pakken. Inspirerende bodemzorgers nemen op het terrein meer en meer initiatieven om de bodemkwaliteit te verbeteren en het bodemleven te (re)activeren. Maar voorlopig zijn die vernieuwende praktijken nog te vaak de uitzondering. Om daar verandering in te brengen, zullen we de traag veranderende tradities op het vlak van bodembeheer versneld moeten aanpassen.

Van sectoraal naar integraal

Het Vlaamse bodembeleid en de bijhorende actie op het terrein zijn vandaag voornamelijk sectoraal georganiseerd. Elke beleidsorganisatie voert een krachtig beleid voor haar eigen bodemthema’s, maar een kader voor een coherente en integrale aanpak voor bodem ontbreekt. Daar maakt het programma Grond+Zaken – een onderdeel van het Open Ruimte Platform – werk van. 

Grond+Zaken brengt kennis, beleid en praktijk samen. Met die geïntegreerde samenwerking plaatst het team het belang van de bodem maatschappelijk in de schijnwerpers. Dat gebeurt via verschillende actiesporen, zoals het Mollennetwerk, de werkgroep Bodemdata, de werkgroep Atlas bodemzorg(ers) en de werkgroep Bodemeducatie. De strategienota  geeft de krachtlijnen en acties van het programma op een aantrekkelijke manier weer. 

Nieuwe bril 

Op 2 juni kwam het programmateam, waar de OVAM deel van uitmaakt, in Brussel bijeen om de werking te evalueren en vooruit te blikken. Naast even pas op de plaats maken, leerden we op de teamdag door een systemische bril naar de bodem kijken en lieten we ons inspireren door de toekomstscenario’s voor bodemzorg. Die nieuwe inzichten nemen we mee in onze toekomstige acties.   

Eerste BodemForum

Om de twee maanden reikt de jury van Grond+Zaken een Bodemschep-award uit aan een inspirerende en enthousiasmerende bodemzorger. U vindt ze allemaal in onze eregalerij. U kunt zelf ook kandidaten voor de Bodemschep nomineren. Zo zetten we samen de aandacht voor goede praktijken in de verf. 

Op 13 oktober 2022 zetten we de bodemzorgers nog eens extra in de schijnwerpers. Op die dag vindt het eerste BodemForum plaats, waar beleid, kennis en praktijk elkaar ontmoeten. Het belooft een diverse en activerende dag te worden. Een dag om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Meer nieuws volgt nog. Zet de datum alvast in uw agenda.

Meer info

Het programma Grond+Zaken is een samenwerking tussen de OVAM, het Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Onroerend Erfgoed, de Regionale Landschappen en VITO.

De uitbouw van de programmawerking wordt extern begeleid door Achitecture Workroom Brussels en GroenLAB. 

Contacteer grondzaken@vlaanderen.be voor meer informatie.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140