Waarom is gezonde bodem (en bodemzorg) belangrijk?

Toekomstscenario's Soil+Land Stewardship

Bodemzorg of zorgen voor bodem is een maatschappelijke opgave van groot belang. Niet alleen voor het welzijn van onze samenleving en onze omgeving, maar ook voor onze toekomstige generaties. Drie inspirerende scenario's voor bodemzorg helpen u op weg.


We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives.

Woody Allen

Bodem zorgt letterlijk voor jouw toekomst! 

Als we naar de toekomst kijken, overvalt ons vaak een gevoel van onzekerheid en daardoor misschien ook van machteloosheid. Hoe zal de toekomst eruitzien? Wat zal er gebeuren? Welke rol is er voor bodemzorg weggelegd? Welke keuzes moeten we nù maken om bij te dragen aan een goede toekomst? Hoe worden we (betere) bodemzorgers (of bodemstewards) en hoe pakken we dat samen aan? De verbeelding van de toekomst vormt een motor voor een innovatieve aanpak van complexe uitdagingen. 

Benieuwd naar de toekomst?

Op een wetenschappelijk onderbouwde manier ontwikkelden we met de scenario-methodiek geïnformeerde en plausibele verhalen over de toekomst van Soil+Land Stewardship*. Deze toekomstverhalen of scenario’s zijn vergezeld van een gelaagde tekening waarin je de verschillende verhaallijnen op een boeiende manier uitgebeeld ziet:

  • In scenario 1 zijn de omstandigheden voor bodemzorg en stewardship uitdagend en vol obstakels. De bodemstewards zullen in dit scenario noodgedwongen een activistische rol opnemen.
  • In scenario 3 daarentegen is de context gunstiger en is er, naast de bottom-up bodemzorg, meer ruimte voor een globale top down aanpak.
  • De gemengde context van scenario 2 zit tussen de twee voorgaande extremen in.   

De toekomstscenario’s helpen ons om samen met onze partners en stakeholders een gedeeld bodemzorgbeleid en stewardship-traject uit te rollen.

* Onder Soil+Land Stewardship verstaan we “het activeren van iedereen om vanuit zijn/haar eigen rol bodemzorg op te nemen als dagdagelijkse praktijk”.

Van ‘wat is’ naar ‘wat als’  

Nu is het aan jou om in de wondere wereld van de scenario’s te duiken: 

  • Beeld je in dat je een activistische steward bent in het manifest van scenario 1.
  • Speel het gezelschapsspel als steward van je eigen bioregio in scenario 2
  • Voel je een strategische steward en zet globale bodem-acties uit in scenario 3

Niets is onmogelijk als je het samen verbeeldt en doet! Zet je dromen om in daden! We wensen je veel lees- en dwaalplezier!

Responsive Image

Bodembeheer