Ga terug

Inzameling bedrijfsrestafval onderworpen aan strenge controles

Nieuwsbericht · Mar 6, 2023 9:46:00 AM
Uitkieperen zwarte rolcontainer

Elk jaar voert de OVAM gerichte administratieve controles uit om te checken of de regels over het beheer van bedrijfsrestafval worden nageleefd. Sinds 2021 gebeurde dat bij 50 inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars (IHM’s). Bij 19 van hen bleek er iets niet in orde te zijn. Het resultaat van deze controles gaat naar de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, die er dan rekening mee kan houden bij het inplannen van haar terreincontroles.
 
De afdeling Handhaving voerde in 2022 een tiental uitgebreide terreincontroles uit in verband met de inzameling en de verwerking van bedrijfsrestafval. Dat leverde tot nog toe zes pv’s en twee aanmaningen op. De boetes kunnen hoog oplopen. Dit jaar zal afdeling Handhaving nog meer specifieke controles uitvoeren op de inzameling van bedrijfsrestafval. Ook tijdens andere routinecontroles bij IHM’s en afvalstoffenverwerkers zullen zij hier consistent op controleren.

Sinds 2023 gelden er strengere resultaatsvoorschriften voor verbranding van bedrijfsrestafval. Ook hierop zal afdeling Handhaving controles uitvoeren. IHM’s en afvalverwerkers die de resultaatsvoorschriften voor bedrijfsrestafval niet respecteren, riskeren een PV, boetes en daarbovenop de navordering van de dubbele heffing plus de indexering.
 

Bedrijfsrestafval en het beheer ervan

Wat houden de bepalingen over het beheer van bedrijfsrestafval (VLAREMA) precies in? Ze zijn van toepassing op bedrijfsrestafval dat ontstaat als de fractie restafval bij een primaire afvalproducent. 

Inzamelaars en verwerkers van bedrijfsrestafval moeten dat afval bij inzameling visueel inspecteren op sorteerfouten, non-conformiteiten bijhouden in een register en de klant hierover inlichten. In containers met bedrijfsrestafval zijn er sinds 2023 enkel nog transparante zakken toegelaten om de visuele controle te vergemakkelijken. Deze regels moeten ervoor zorgen dat bedrijven beter sorteren aan de bron en dat de restfractie zo klein mogelijk blijft. Waar er toch niet correct werd gesorteerd aan de bron zal u in sommige gevallen de vracht moeten (laten) nasorteren.

Op de  OVAM-website kunt u onder regelgeving inzamelen van restafval bij bedrijven  al deze regels nog eens nalezen.
 

 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140