Afval produceren, transporteren en verhandelen

Regelgeving inzamelen van restafval bij bedrijven

Welke regels zijn van toepassing bij de inzameling en verwerking van bedrijfsrestafval? En wanneer gelden deze regels?

De regels moeten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk aan de bron selectief wordt ingezameld en de restfractie zo klein mogelijk blijft. Dat vereist heel wat inspanningen van u als IHM. Het voordeel is wel dat als u de regels correct volgt, u zeker bent dat het afval dat u toch naar verbranding afvoert aan het verbrandingsverbod voldoet. De regels zorgen zo voor een gelijk speelveld en rechtszekerheid. Deze webpagina zet de belangrijkste regels op een rijtje in eenvoudig taalgebruik. Let wel, om zeker te zijn dat u steeds up-to-date en volledig op de hoogte bent van de regelgeving, is het best ook op regelmatige basis de wetgeving zelf te raadplegen.

Contactformulier voor vragen rond de inzameling van bedrijfsrestafval