Ga terug

Labels bij bodemonderzoeken die op Pfas-verdachte gronden uitgevoerd werden

Nieuwsbericht · Sep 6, 2021 11:25:00 AM
label

Als het bodemonderzoek (OBO, BBO, OBBO) betrekking heeft op een PFAS-verdachte grond vragen wij om aan het onderzoek (opdracht) steeds de volgende labels te koppelen (indien van toepassing):

  • PFAS-verdacht (voormalige) brandweerkazerne;
  • PFAS-verdacht (voormalige) bedrijfsactiviteit;
  • PFAS-verdacht (voormalig) oefenterrein brandweer;
  • PFAS-verdacht brand;
  • PFAS-waterbodem (als in het kader van het bodemonderzoek ter hoogte van een waterbodem veldwerk werd uitgevoerd).

Als er effectief analyses op PFAS werden uitgevoerd en deze in het bodemonderzoek gerapporteerd worden, moet steeds het volgende label ‘PFAS-analyses’ aan het onderzoek (opdracht) gekoppeld worden.

Zoals aangegeven in de richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen van 12 augustus 2021 moet voor PFAS-verdachte gronden waar risico-activiteiten plaatsvinden of plaatsvonden waarbij het vrijkomen van PFAS in het milieu niet kan worden uitgesloten de bodemsaneringsdeskundige dit grondig onderbouwen en motiveren als hij/zij van oordeel is dat de grond toch niet als PFAS-verdacht te beschouwen is. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar volgende link: https://ovam.vlaanderen.be/pfas

In dit geval vragen wij om aan het onderzoek (opdracht) het label ‘PFAS-onverdacht motivatie EBSD’ te koppelen.

Bodembeheer