Toetsingswaarden PFAS

Het nieuwe normeringskader voor PFAS dat in voege gaat op 19 april 2022 vindt u hier

Aangepaste code van goede praktijk BBO PFAS

Op basis van de opgebouwde ervaring en in overleg met de sectorfederaties VOBAS en VEB is de code van goede praktijk licht bijgestuurd. De aangepaste versie vindt u hier en onderaan bij de 'downloads'. 
Tot 31 augustus 2024 kan u nog beschrijvende bodemonderzoeken gebaseerd op de bestaande code van goede praktijk (in werking sinds 15 mei 2022) indienen. Vanaf 1 september 2024 zal enkel de nieuwe code van goede praktijk (in werking sinds 15 april 2024) van kracht zijn. 
Deze code van goede praktijk vult de bestaande documenten aan, zoals bijvoorbeeld de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek en de code van goede praktijk ‘Methodologie DAEB, risico-evaluatie en risicogebaseerde terugsaneerwaarden’. Deze richtlijnen zijn specifiek om een beschrijvend bodemonderzoek voor een bodemverontreiniging met PFAS uit te voeren.

Aangepast onderzoeksprotocol verkennend bodemonderzoek

Aan het onderzoeksprotocol zijn enkele kleinere aanpassingen en wijzingen doorgevoerd. Tevens zijn de toetsingstabellen aangepast. De aangepaste versie vindt u hier en onderaan bij de 'downloads'. 
Tot 31 mei 2024 kan u nog rapporten met toepassing van het bestaande onderzoeksprotocol (in werking sinds 19 april 2022) indienen. Vanaf 1 juni 2024 zal enkel het aangepaste onderzoeksprotocol (in werking sinds 15 april 2024) van kracht zijn. 
Indien onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een decretaal oriënterend bodemonderzoek is steeds de onderzoeksstrategie conform de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van toepassing. Dit zowel voor PFAS verdachte locaties als voor andere risicolocaties of verdachte stoffen. We benadrukken dat u bij vaststelling van een verontreiniging met PFAS tijdens een oriënterend bodemonderzoek ook de methodologie DAEB moet uitvoeren zoals opgenomen in dit onderzoeksprotocol.

Herziene richtlijn PFAS-onderzoek grondverzet

Naar aanleiding van het handelingskader is de richtlijn PFAS-onderzoek grondverzet herzien. De herziening is van toepassing vanaf 19 april 2022. 
De toetsingswaarden van hoofdstuk 6 worden toegepast voor de besluitvorming van de onderzoeken die na 19 april 2022 zijn opgemaakt. De onderzoeksverplichting van minstens 1 PFAS analyse per technisch verslag is verplicht voor alle onderzoeken waarvoor het veldwerk uitgevoerd is na 19 april 2022.

Bodembeheer