Toetsingswaarden PFAS

Het nieuwe normeringskader voor PFAS dat in voege gaat op 19 april 2022 vindt u hier

Herziene richtlijn PFAS-onderzoek grondverzet

Naar aanleiding van het handelingskader is de richtlijn PFAS-onderzoek grondverzet herzien. De herziening is van toepassing vanaf 19 april 2022. 
De toetsingswaarden van hoofdstuk 6 worden toegepast voor de besluitvorming van de onderzoeken die na 19 april 2022 zijn opgemaakt. De onderzoeksverplichting van minstens 1 PFAS analyse per technisch verslag is verplicht voor alle onderzoeken waarvoor het veldwerk uitgevoerd is na 19 april 2022.

Aangepast onderzoeksprotocol verkennend bodemonderzoek

Verkennende bodemonderzoeken voor een PFAS-verontreiniging die vanaf 19 april 2022 ingediend worden, moeten opgemaakt worden volgens het nieuwe onderzoeksprotocol. 
Indien onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een decretaal oriënterend bodemonderzoek is steeds de onderzoeksstrategie conform de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van toepassing. Dit zowel voor PFAS verdachte locaties als voor andere risicolocaties/verdachte stoffen. Bij vaststelling van een verontreiniging met PFAS tijdens een oriënterend bodemonderzoek moet de methodologie DEAB uitgevoerd worden zoals opgenomen in dit onderzoeksprotocol.

Bodembeheer