Ga terug

Nieuw beleidsprogramma over circulair bouwen goedgekeurd

Nieuwsbericht · May 17, 2022 11:22:00 AM
Hergebruik bouwmateriaal

Op vrijdag 29 april keurde de Vlaamse regering het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen 2022-2030’ goed. Dat beleidsprogramma draagt bij aan de doelstelling van de Vlaamse overheid om haar koolstofvoetafdruk drastisch te verminderen. De circulaire economie, en in het bijzonder circulair bouwen, is een belangrijk middel om dat te verwezenlijken.

Onze manier van bouwen herdenken

De impact van bouwen op het milieu is groot en de nood aan grondstoffen en hulpbronnen enorm. Willen we de klimaatverandering een halt toeroepen, dan moeten we in de toekomst op een andere manier bouwen en met onze grondstoffen omgaan. Circulair ontwerpen en (ver)bouwen moet ons helpen om bouwwerken, hun onderdelen en materialen ook in de toekomst bruikbaar te houden. Circulair materialenbeheer is gericht op het zo goed mogelijk beheren van de einde-levensfase (het einde van de gebruiksfase) van het bestaande patrimonium.

Uitdagingen en opportuniteiten

Het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ omvat inspanningen die de Vlaamse overheid samen met de actoren uit de bouwsector de komende jaren zal opnemen. Ze gaan in op de uitdagingen die de transitie naar een circulaire bouweconomie in de weg staan: 

  • het marktvertrouwen in gerecycleerde en hergebruikte materialen vergroten
  • de nood aan samenwerking binnen het volledige waardenetwerk van ontwerp tot constructie, gebruik en einde-levensfase van materialen en gebouwen
  • het belang van het meten en inventariseren van informatie over ons bouwpatrimonium om de impact op het milieu in kaart te brengen
  • de nood aan sensibilisering en opleiding over circulair bouwen om zowel de bouwsector als de bouwer mee aan boord te krijgen

Er vallen ook kansen te rapen. Zo is de digitalisering waar de bouwsector voor staat een opportuniteit om circulair bouwen te ondersteunen, afstemming tussen verschillende actoren te faciliteren en aansluiting te vinden bij andere beleidsdomeinen om het bouwen en wonen van de toekomst vorm te geven.

De Vlaamse overheid gelooft dat ze met dit beleidsprogramma de fundamenten legt voor een volledige omslag naar een circulaire bouweconomie richting 2050.
 

U leest er ook meer over in ons magazine OVAM.link

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140