Circulair ontwerpen en (ver)bouwen

beleidsprogramma - op weg naar circulair bouwen

De bouw in al zijn aspecten heeft een grote impact op het milieu. Willen we de klimaatverandering een halt toeroepen, dan moeten we ook onze gebouwen en onze infrastructuur anders bouwen. We staan voor de grote uitdaging om daarbij ons grondstoffenverbruik te doen dalen en het ontwerpen en uitvoeren van de bouwwerken circulair aan te pakken.

Daarom ontwikkelde de OVAM het beleidsprogramma “Op weg naar circulair bouwen” dat vorm geeft aan deze circulaire ambities voor de bouwsector, en dit voor de periode 2022-2030.
 
Dit beleidsprogramma bouwt verder op de inspanningen en resultaten van het vorige beleidsprogramma “Materiaalbewust bouwen in kringlopen”, dat liep van 2014 tot 2020. Het nieuwe programma geeft gestalte aan de transitie van duurzaam materialenbeheer naar circulair materialenbeheer en circulair ontwerpen en (ver)bouwen. Het omvat inspanningen die samen met de actoren uit de bouwsector ontwikkeld werden en ook in samenwerking met de sector zullen worden uitgevoerd. Deze inspanningen zijn gebundeld in zogenaamde 'werven' die vier grote uitdagingen aanpakken die het realiseren van het beleidstreven voor 2030 in de weg staan.
 
De Vlaamse Regering keurde het beleidsprogramma goed op 29 april 2022.

Voor een download van het definitief goedgekeurde beleidsplan, zie onderaan.

Team bouw