Afval vermijden

Circulair ontwerpen en (ver)bouwen

Circulair ontwerpen en (ver)bouwen is een ontwerp- en bouwstrategie die alle hulpbronnen zodanig gebruikt dat ze een economische, sociale én ecologische (meer)waarde creëert of behoudt.

Deze strategie houdt rekening met de bestaande erfenis, de veranderende noden en de toekomstige opportuniteiten eigen aan de bouwwereld. Ze gaat uit van een intense samenwerking binnen het waardennetwerk. Doordat materialen, producten en ruimte zoveel mogelijk te hergebruiken, hebben we minder nood aan nieuwe grondstoffen, ontstaat er minder afval en verkleint de milieu-impact over de volledige levenscyclus van een bouwwerk.