Ga terug

Nieuwe oproep voor ondersteuning asbestveilige zorgvoorzieningen

Nieuwsbericht · Feb 21, 2024 10:17:00 AM
Ziekenhuis

In heel wat gebouwen in Vlaanderen die werden gebouwd vóór 2001, komt asbest voor. Ook in onze zorgvoorzieningen. De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel nog asbestmaterialen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen. 
 
De OVAM lanceert nu, samen met negen koepelorganisaties uit de zorg, een derde oproep voor zorgvoorzieningen die hun gebouwen asbestveilig willen maken. Met het sectorprotocol asbestveilige zorg wil de OVAM ondersteuning bieden voor asbestinventarisatie en versnelde asbestverwijdering in de zorgsector. Concreet kunnen zorgvoorzieningen zich aanmelden bij de OVAM voor de actualisatie of verfijning van hun asbestinventaris door de opmaak van een asbestattest en/of voor ondersteuning bij asbestverwijdering.  

Voorzieningen die zorg verlenen aan kinderen en jongvolwassenen kunnen genieten van het ondersteuningspercentage van 50 %, voor andere zorgvoorzieningen is het ondersteuningspercentage 35 %. Kinderen en jongvolwassenen zijn immers het meest kwetsbaar bij blootstelling aan asbest en lopen de grootste kans om op latere leeftijd asbestgerelateerde ziektes te ontwikkelen.  

Engagement van de sector  

De koepelorganisaties uit de zorg engageren zich om hun zorgvoorzieningen te stimuleren om effectief werk te maken van asbestafbouw, te beginnen met de opmaak van een asbestattest tegen 2029 in plaats van 2032. 
 
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140