Ga terug

Studie peilt naar preventie- en sorteergedrag van de Vlaming

Nieuwsbericht · Jul 13, 2022 1:27:00 PM
Huishoudelijk afval sorteren

Willen we tegen 2030 maximum 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner produceren, dan moeten we nù volop inzetten op afvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling, recyclage enzovoort. Om gerichte acties te kunnen opzetten rond preventie en sorteren, is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de beweegredenen van burgers. Dat was de aanleiding voor de OVAM, Fost Plus, de intercommunales en de lokale besturen om een kwalitatieve en kwantitatieve bevraging op poten te zetten. 2500 Vlaamse burgers namen deel aan de bevraging; focusgroepen zorgden voor verdere verdieping.

Uit de resultaten van het onderzoek hebben we enkele concrete aanbevelingen gedestilleerd. Daarmee gaan we aan de slag om meer efficiënte acties uit te werken, gericht op verschillende sociodemografische profielen. Kortom, om elke inwoner in Vlaanderen te motiveren nog meer afval te voorkomen en beter te sorteren.

Meer info

Benieuwd naar de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek en de concrete aanbevelingen? Hier vindt u het eindrapport en de samenvatting. 
 

Team pers & communicatie

Woordvoerder