Studies en cijfers

Preventie- en sorteergedrag van de Vlaamse bevolking

Tegen 2030 willen we maximum 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner produceren. Om dat te kunnen bereiken, is er nood aan een verdere optimalisatie van a​​​​​​​​​​​​​fvalpreventie, hergebruik, selectieve inzameling, recyclage, …


​​​​​​​Kwantitatieve en kwalitatieve bevraging 2021

Wat (de)motiveert de burger in Vlaanderen om huisvuil verder te vermijden en het afval nog beter te sorteren?
​​​​​​​2500 inwoners in Vlaanderen geven een antwoord​​​​​​​, focusgroepen zorgen voor verdere verdieping. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​Deze studie geeft meer inzicht in ons gedrag en onze beweegredenen, ook opgesplitst in specifieke huishoudprofielen, om vervolgens aanbevelingen te destilleren. Daarmee kunnen we aan de slag om meer efficiënte acties naar verschillende socio-demografische profielen uit te werken.​​​​​​​​​​​​​​
Kortom, om elke inwoner in Vlaanderen te motiveren nog meer afval te voorkomen en beter te sorteren.
​​​​​​​Lees er alles over in het eindrapport en de samenvatting.  

Publicaties

Team Lokaal Materialenbeheer