Ga terug

Versnelde overdracht is mogelijk voor Tersana-dossiers

Nieuwsbericht ยท Sep 28, 2021 11:01:00 AM
Tersana

Wanneer een saneringsplichtige, die een overeenkomst tot overdracht van de saneringsverbintenis met Tersana heeft gesloten, een overdracht van zijn verontreinigde grond wil realiseren, wordt hij geconfronteerd met de procedure zoals voorgeschreven in het Bodemdecreet. Vermits bij een overeenkomst tot overdracht van een saneringsverbintenis TERSANA de verplichtingen uitvoert, zal de contractant niet voldoen aan de bepalingen van artikelen 104 tot en met 115 van het Bodemdecreet vooraleer zijn bodemsaneringsproject werd opgesteld door TERSANA en hiervoor een conformiteitsattest werd afgeleverd door de OVAM. Afhankelijk van de ernst van de bodemverontreiniging kan het echter nog een aantal jaren duren vooraleer TERSANA overgaat tot de opmaak van een bodemsaneringsproject.

Om hiervoor een oplossing te bieden, werd een afwijkende maatregel op de overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet in een ministerieel besluit vastgelegd. Dit ministerieel besluit van 15 maart 2021 omschrijft de afwijkende maatregelen en de procedure die gevolgd moet worden om een versnelde overdracht mogelijk te maken.

Het stappenplan en de bijhorende bijlagen kan je vinden op de OVAM-website versnelde-overdrachtsprocedure-tersana.

Bodembeheer