Ga terug

Vlaamse Regering keurt versterkt actieplan asbestafbouw goed en lanceert meteen ook sectorprotocol voor jeugd- en sportverenigingen

Nieuwsbericht · Mar 22, 2024 2:08:00 PM
Jeugdlokaal asbest

Vandaag hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het versterkte Actieplan Asbestafbouw 2023. Het actieplan van 2018 kreeg daarmee een update en biedt antwoorden op de noden die de afgelopen jaren ontstonden. Met het versterkte actieplan wil de Vlaamse regering tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen realiseren waarin je bij het dagelijks gebruik van woningen en gebouwen geen risico meer loopt om asbestvezels in te ademen. Tegelijk keurde de Vlaamse Regering ook het Sectorprotocol ‘Asbestveilige lokale jeugdgebouwen’ goed. Met dat protocol zorgen de OVAM en de verschillende sectorpartners ervoor dat lokale jeugd- en jeugdsportverenigingen kosteloos een asbestattest kunnen laten opmaken voor hun gebouwen en eventueel hun asbestdak of -gevel kunnen laten ophalen.

Actieplan asbestafbouw uit 2018 krijgt update

In het versterkte actieplan krijgt het asbestattest een meer prominente plaats. We kunnen gebouwen maar asbestveilig maken als we weten waar welke van de meer dan 3500 gekende asbestmaterialen zich bevinden en welke risico’s ze vormen. Tegen ten laatste 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht over een asbestattest te beschikken. Met het asbestattest in handen kan hij de verwijdering van risicovolle asbestmaterialen afstemmen op andere renovatiewerken om de woningkwaliteit en energieprestatie van zijn gebouw te verbeteren. De OVAM zet maximaal in op kwaliteitsborging van het asbestattest en de gecertificeerde asbestdeskundigen, zodat gebouweigenaars kwalitatieve en waardevolle informatie bekomen. 

Zitten er asbestmaterialen in uwgebouw? Dan wordt er van gebouweigenaars als goede huisvader verwacht dat zij die veilig beheren. Verwijderen van asbestmaterialen is daarbij één van de mogelijkheden. Het actieplan bevat een stevig ontzorgend en ondersteunend luik om met de beschikbare middelen voor burgers en voor verschillende doelgroepen veilig en makkelijk van asbestmaterialen af te geraken. Zo kan iedere Vlaming aan sterk verlaagd tarief asbestcement veilig aan huis laten ophalen via de stad of gemeente. De lokale woon- en energieloketten zullen burgers in de toekomst ook wegwijs kunnen maken in de stappen die ze kunnen nemen binnen hun renovatieplannen.

Het actieplan formuleert daarnaast ook een reeks versterkte initiatieven die meer garanties moeten bieden op een veilige verwijdering. Het is de Vlaamse Regering niet ontgaan in de media dat asbestverwijdering in de praktijk niet altijd even veilig of vlot verloopt. 

Asbestveilige gebouwen voor jeugd- en sportverenigingen

Longen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn extra vatbaar voor de schadelijke gevolgen van asbestvezels. Het eerste actieplan zette daarom al sinds 2018 sterk in op inventarisering en verwijdering van asbest in schoolgebouwen. De Vlaamse regering breidt deze scope nu verder uit naar de plaatsen waar kinderen en jongeren hun vrije tijd doorbrengen. Vandaag keurde ze dan ook het sectorprotocol ‘Asbestveilige lokale jeugdgebouwen’ goed. 
Het werken met sectorprotocollen heeft de voorbije jaren zijn merites al bewezen. In de periode 2018-2023 sloot de OVAM dergelijke sectorovereenkomsten met de onderwijssector, de landbouwsector en de zorgsector. 

In samenwerking met de sectorpartners zet dit nieuwe, bijkomende protocol in de eerste plaats in op inventariseren van asbestmaterialen en een gratis ophaling van asbestcement. Asbestcement in de buitenschil vormt in Vlaamse gebouwen namelijk het grootste aandeel van het totale asbestpassief. Daarom is er bij de start van dit sectorprotocol alvast een kosteloze inzameling van het asbestcement voorzien, zoals dat ook bij het sectorprotocol landbouw het geval is. 

Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat leden van de jeugd(sport)vereniging zelf aan de slag gaan. Om hen te helpen inschatten of handige kennissen of sympathisanten van de vereniging hen kunnen ondersteunen, maakte de OVAM een brochure op met een beslisboom. Hierbij trekt de OVAM dezelfde lijn als bij de projecten aan huis: voor kleinschalige hoeveelheden kan u zelf aan de slag als u handig bent en als u zich goed beschermt. Als het om grotere hoeveelheden gaat of complexere projecten, contacteert u best een (dak)aannemer met attest ‘eenvoudige handelingen’.

Alle info over het sectorprotocol vindt u hier
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140