Ga terug

Behandelde schadegevallen bij Promaz aanmelden

Nieuwsbericht · Aug 16, 2022 8:49:00 AM
gezonde grond

Zoals u weet is vzw Promaz sinds 1 april 2022 operationeel. Elke eigenaar of eindgebruiker die geconfronteerd wordt of werd met bodemverontreiniging door een mazouttank, kan zich officieel bij het fonds aanmelden.


Dat kan ook voor lopende dossiers. Dit zijn zowel de dossiers die de ‘gewone’ procedure via beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringsproject en eindevaluatieonderzoek doorlopen, als de dossiers die via de procedure schadegevallen verlopen.


Wat kunt u als deskundige ondernemen?


Wil men gebruik maken van de schadegevallenprocedure dan is een tijdige aanmelding aan de bevoegde overheid noodzakelijk. U kunt ook, mits akkoord van uw opdrachtgever, zelf het schadegeval melden aan de bevoegde overheid. Voor particuliere stookoliedossiers is de bevoegde overheid bijna altijd de betrokken gemeente.


Vooraleer u als deskundige de uitvoering van de maatregelen begeleidt om het schadegeval te behandelen, is volgende informatie cruciaal. U vraagt aan de gemeente haar besluit op waarmee zij het schadegeval heeft vastgesteld én waarmee ze maatregelen heeft opgelegd. Deze beslissing van de gemeente geldt namelijk als meldingsakte of als omgevingsvergunning voor de uit te voeren saneringswerken, en om deze nadien als een evaluatierapport van het schadegeval te kunnen rapporteren naar de OVAM.


Hoe kunt u uw klant het best begeleiden? Wilt u hierover meer informatie?


Op de webpagina Schadegevallen voor bodemsaneringsdeskundigen vindt u alle nodige informatie over de schadegevallenprocedure en de taken die u hierin kunt opnemen. 

Bodembeheer