Ga terug

Belangrijkste krachtlijnen in Vlarema 9

Nieuwsbericht ยท Jan 23, 2024 2:53:00 PM
Illustratie afval recycleren

Op 22 december keurde de Vlaamse Regering het wijzigingsbesluit Vlarema 9 definitief goed. Het besluit treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe besluit is omvangrijk en bevat meer dan dertig wijzigingsvoorstellen.

De voornaamste krachtlijnen zijn: 

1. Afvalpreventie en vermindering van zwerfvuil

2. Betere gescheiden inzameling met oog op recyclage

3. Veilige toepassing als secundaire grondstof

4. Grotere afzetmarkt voor gerecycleerde materialen

5. Veilige verwerking van afvalstoffen

6. Optimalisatie van de asbestinventarisatie

7. Verbeterde inzameling van data over afvalstoffenproductie, -inzameling en -verwerking


Met dit wijzigingsbesluit wil de Vlaamse Regering de Europese Richtlijn rond vermindering van effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu deels omzetten in Vlaamse regelgeving. 

Een uitgebreidere toelichting over de wijzigingsvoorstellen leest u hier
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140