Ga terug

Europese Commissie presenteert voorstel om verontreiniging door plastic pellets aan te pakken

Nieuwsbericht · Nov 10, 2023 2:45:00 PM
plastic pellets

Bij het werken met plastic pellets treden vaak onbedoelde verliezen op. De verliezen doen zich voor in de hele toeleveringsketen. Om dit aan te pakken lanceerde de Europese Commissie op 16 oktober 2023 een verordeningsvoorstel om accidentele verontreiniging door plastic pellets te voorkomen.  
 
Komt uw organisatie met plastic pellets in contact? Dan kunt u feedback geven op het voorstel via een online publieksbevraging. De verzamelde reacties worden gepubliceerd en nadien overgemaakt aan het Europees Parlement en de Europese Raad. Zo kan het debat rond dit voorstel breder gevoerd worden. 
 
Wat houdt het voorstel in?

Het nieuwe verordeningsvoorstel moet ervoor zorgen dat alle actoren in de toeleveringsketen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Kort samengevat omvat het voorstel:
 

  • een code van goede praktijk; 
  • een verplichte derde-partijcertificering of een zelfverklaring van conformiteit, afhankelijk van de grootte van het bedrijf; 
  • een geharmoniseerde methodiek om de verliezen van plastic pellets in te schatten (nog te ontwikkelen door normeringsorganisaties). 

Verder houdt de Commissie rekening met KMO’s waarop een minder strenge regelgeving van toepassing zal zijn. 

Het nieuwe voorstel komt er al snel na de REACH-verordening, waarmee Europa de intentionele toevoeging van microplastics wil beperken. De EU beschikt nu al over twee instrumenten om vervuiling door microplastics bij de bron aan te pakken. Tegen 2030 zou de verontreiniging door microplastics in het milieu met 30 % gedaald moeten zijn, zoals vastgesteld in het ‘Zero Pollution Action Plan’. 
 
Ook op Vlaams niveau is er een nieuw Vlarem-voorstel om milieuvervuiling door plastic pellets of granulaat aan te pakken. Dat voorstel zit momenteel in een goedkeuringstraject. Een BBT-studie (een studie naar de Best Beschikbare Technieken) moet hier nog verdere invulling aan geven. 
 

De preventie van milieuvervuiling door plastic pellets kadert binnen het Cmartlife-project. Cmartlife ontvangt steun van het LIFE Programma van de Europese Unie

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140