Ga terug

Extra aandacht voor asbest in jeugdlokalen

Nieuwsbericht · Nov 16, 2021 11:34:00 AM
Asbest daktegels worden verwijderd door twee personen in beschermende kledij

Negen op de tien gemeenten kregen al een subsidie voor de inzameling aan huis van asbestcement. Ook jeugdverenigingen kunnen een beroep doen op die service. Met een laagdrempelig aanmeldformulier en een informatieve brochure brengen de OVAM, De Ambrassade en de koepelorganisaties van het jeugdwerk in Vlaanderen die mogelijkheid onder de aandacht.

Asbest laten ophalen

Asbest kent bijzonder veel toepassingen. Het werd verwerkt in meer dan 3500 materialen en komt voor in woningen, gebouwen, installaties en zelfs voertuigen. Ook in jeugdlokalen in Vlaanderen komt asbest weleens voor: in de vorm van golfplaten op een dak, leien tegen de gevel of andere toepassingen. Aangezien jeugdige longen extra gevoelig zijn, is het belangrijk de afbouw van asbest in jeugdlokalen te versnellen.   
Lokale besturen kunnen bij de OVAM subsidies aanvragen om asbestafbouwprojecten te organiseren. Via die projecten kunnen lokaal erkende jeugdverenigingen asbest aan een voordelig tarief laten afvoeren. Het verwijderen van het asbestmateriaal zit niet in de dienstverlening. Het gaat enkel om het afvoeren van asbestcement.

De komende periode schroeven we via De Ambrassade en de koepelorganisaties van het jeugdwerk in Vlaanderen de communicatie op, zodat jeugdverenigingen goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden.

Vragen online doorgeven

Om het jeugdverenigingen makkelijker te maken, kunnen ze hun asbestvraag doorgeven via een aanmeldformulier op onze website . Wij bezorgen de gegevens aan de projectcoördinator van de betreffende gemeente. Die neemt contact op met de jeugdvereniging om ze te informeren over het lokaal lopende project en om alle mogelijkheden te bespreken. Op die manier hoeven jeugdverenigingen zelf niet op zoek te gaan naar de juiste informatie.

Daarnaast maakten we met ondersteuning van De Ambrassade een brochure die uitlegt hoe je je lokalen ‘asbestveilig’ kunt maken. Je leest er wat asbest is, waar je het kan terugvinden in je jeugdlokaal en hoe je het veilig kunt (laten) verwijderen.
Deze extra focus en ondersteuning zijn hopelijk een incentive voor jeugdverenigingen en eigenaars van jeugdlokalen om nu tot actie over te gaan.

Meer info

Het aanmeldformulier en de brochure vindt u op onze webpagina voor jeugd. De brochure komt er binnenkort aan.

Team pers & communicatie

Woordvoerder