Ga terug

Materialenvoetafdruk steeg tussen 2010 en 2021 met 6 %

Nieuwsbericht · Oct 13, 2023 11:22:00 AM
Materiaalimpact

De inzet van materialen in de Vlaamse economie is tussen 2010 en 2021 gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van VITO in opdracht van de OVAM. Met Vlaamse materiaalinzet bedoelen we alle materialen die fysiek de Vlaamse economie binnenkomen voor productie en consumptie, als grondstof, halffabricaat of afgewerkt product. In 2020 kende de import van materialen een tijdelijke daling door de coronacrisis. In 2021 herstelde de import van materialen zich.
In een circulaire economie daalt de globale materiaalinzet. Een groot deel van de import van materialen is echter bedoeld voor de productie van halffabricaten en afgewerkte producten die opnieuw worden uitgevoerd naar het buitenland. Dat wordt in rekening gebracht bij de berekening van de Vlaamse materiaalconsumptie.

Materiaalconsumptie daalt

Door de uitvoer van materialen, als halffabricaat of afgewerkt product, in mindering te brengen van de materiaalinzet krijg je de Vlaamse materiaalconsumptie. Dat is de hoeveelheid materialen die de Vlaamse economie direct consumeert. De Vlaamse materiaalconsumptie is een belangrijke maat voor de toekomstige hoeveelheid afval en emissies, aangezien alle geconsumeerde materialen vroeg of laat veranderen in afval of emissies. 

De Vlaamse materiaalconsumptie kent een dalende trend in de periode 2010-2016. Vanaf 2017 neemt de Vlaamse materiaalconsumptie toe, met uitzondering van het coronajaar 2020. 

Materialenvoetafdruk daalt

Door de verhandelde goederen en diensten om te rekenen naar de hoeveelheid grondstoffen die nodig was om ze te produceren, krijg je de Vlaamse materialenvoetafdruk. De materialenvoetafdruk beschrijft de grondstoffen die direct én indirect nodig waren in de volledige productieketen voor de Vlaamse consumptie. 

In een circulaire economie daalt de materialenvoetafdruk. In Vlaanderen zien we tussen 2010 en 2021 een stijging met 6 %, al daalt de materialenvoetafdruk sinds 2019.

Meer efficiëntie

De Vlaamse economie ontkoppelt zich van de materiaalconsumptie in de periode 2010-2021. De Vlaamse economie groeit in deze periode, terwijl de materiaalconsumptie afneemt. Om dezelfde output te produceren zijn er minder materialen nodig. Dat is goed nieuws.

Een mogelijke verklaring is een verhoogde efficiëntie van de Vlaamse economie, maar ook een verschuiving naar een economie met een grotere dienstensector en de uitbesteding van materiaalintensieve productiestappen naar het buitenland.

Lees het volledige circulaire materialenverhaal.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140