Ga terug

Nieuwe oproep voor het sectorprotocol ‘asbestveilige scholen’

Nieuwsbericht · Sep 19, 2023 10:42:00 AM
School met asbest

In heel wat scholen is nog asbest aanwezig. Uit de steekproef asbestinventaris scholen die de OVAM liet opmaken in 2018 bleek dat de kans op de aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen meer dan 90 % is. Het onderwijs is dan ook een prioritaire doelgroep in het Actieplan asbestafbouw. Jeugdige longen zijn immers extra gevoelig voor de blootstelling aan asbest. 

De OVAM biedt via dit protocol ondersteuning aan scholen voor de opmaak van een asbestattest, expertisebegeleiding door een asbestdeskundige, bijstand bij een asbestincident of een tussenkomst voor asbestverwijderingen. De onderwijskoepels GO!, de koepels van het gesubsidieerd onderwijs, Ligo en het Vrij CLB-netwerk stimuleren hun leden om uiterlijk tegen 31 december 2030 over een asbestattest te beschikken en een investeringsplan op te maken om de noodzakelijke asbestverwijderingen tijdig te realiseren en zo uiterlijk tegen 2040 een asbestveilige toestand te bekomen.

Aanmelden via de website

De ondersteuning voor asbestverwijderingen verloopt via een oproep van 16 augustus 2023 tot en met 24 oktober 2023. Aanmelden kan via de link op de website: Ondersteuning voor scholen (vlaanderen.be). Deze oproep staat enkel open voor werken via een raamcontract van de OVAM. Scholen kunnen zich via deze oproep niet aanmelden voor werken die met eigen aannemer uitgevoerd worden. Scholen kunnen doorlopend de ondersteuning door asbestdeskundigen aanvragen, ook via de website. 

Alle informatie is terug te vinden op de website: Ondersteuning voor scholen (vlaanderen.be)

Asbestveilig Vlaanderen

In 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan asbestafbouw goed. Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Het actieplan zet daarom in op een versnelde afbouw van risicovolle asbestmaterialen in onze leefomgeving. De inademing van asbestvezels kan op termijn leiden tot asbestaandoeningen zoals mesothelioom en asbestose. 
 

 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140