Ga terug

OVAM-rapport beschrijft acties die gebruik van kunststofrecyclaat bevorderen

Nieuwsbericht · May 25, 2023 9:32:00 AM
Infografiek recyclaten

Vlaamse producenten zijn nog vaak terughoudend om hun primaire kunststoffen te vervangen door kunststofrecyclaten. En (eind)gebruikers kopen liever geen producten gemaakt met recyclaat, omdat ze denken dat die van lagere kwaliteit zijn. De vraag naar kunststofrecyclaten in Vlaanderen en de rest van Europa is dus laag. Daardoor wordt ons kunststofafval nog in grote mate uitgevoerd.

Dat moet anders. Het gebruik van kunststofrecyclaten in plaats van nieuw geproduceerde kunststoffen draagt immers niet alleen bij tot een duurzame grondstofbevoorrading en een verminderde afhankelijkheid van aardolie. Het levert ook milieuvoordelen op, zoals een lagere uitstoot van broeikasgassen.

4 prioritaire sectoren

Er zijn al enkele Vlaamse beleidsmaatregelen van kracht om de inzet van kunststofrecyclaten te stimuleren. Meer Europese, federale en Vlaamse beleidsinitiatieven zijn op komst. Maar wat kan de OVAM binnen haar bevoegdheid nog doen om de kunststofkringloop versneld te sluiten en van Vlaanderen ook de koploper in circulaire kunststoffen te maken? Die vraag onderzoeken we binnen het uitvoeringsplan Kunststoffen en het Europese project Cmartlife

We gaven daarom aan bureau EY de opdracht om de sectoren en toepassingen te identificeren met de grootste opportuniteiten voor de inzet van mechanisch gerecycleerde kunststof. Dat zijn:

  • de verpakkingssector (omwikkelfolies, flessen en flacons, kuipjes en deksels, verpakkingszakken, verzendingszakken, paletten, kratten)
  • de automobielsector (tanks, bumpers)
  • de sector van de elektrische en elektronische apparaten (huishoudartikelen, behuizing van elektrische apparaten)
  • de landbouwsector (mulchfolies, serre- en tunnelfolies, irrigatiepijpen en druppelaars, kuilfolie)

De bouwsector werd buiten beschouwing gelaten, omdat daar al onderzoek  naar gedaan is in 2020.

Fundamentele barrières

Uit de studie blijkt dat er een grote bereidheid is om kunststofrecyclaten in te zetten, maar dat er een aantal fundamentele en structurele barrières zijn die verhinderen dat er meer recyclaten worden ingezet: de beschikbaarheid (kwantiteit en kwaliteit), de prijs en de normering van recyclaat.

Met die kennis in het achterhoofd stelde EY een reeks beleidsmaatregelen en acties voor – op Europees, federaal en Vlaams niveau – om de inzet van mechanisch gerecycleerde kunststof te stimuleren. Ze zijn onderverdeeld in vier categorieën: 

  • maatregelen op het niveau van ecodesign en productnormering
  • maatregelen op het niveau van selectieve inzameling en sortering
  • maatregelen op het niveau van recyclage
  • financiële maatregelen op het niveau van het kunststofeindproduct of polymeer 

Een uitgebreid overzicht van de voorgestelde beleidsmaatregelen en acties vindt u in het rapport.

In deze infografiek  leest u de belangrijkste bevindingen uit het rapport in een oogopslag.  

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140