Ga terug

Strengere regels voor export en import van kunststofafval

Nieuwsbericht · Nov 16, 2021 12:03:00 PM
Afval harde kunststoffen

Sinds 1 januari 2021 zijn er strengere regels voor de export en import van kunststofafval van kracht. Die moeten de controle op grensoverschrijdende transporten verbeteren, de illegale afvaltransporten terugdringen en een betere milieuverantwoorde verwerking stimuleren.

De overgang naar de nieuwe regelgeving ging de voorbije tien maanden niet zonder slag of stoot. Ten eerste verschillen de regels al naargelang het type kunststofafval, het land waarnaar geëxporteerd wordt (binnen de EU, OESO, niet-OESO) en welke verwerking precies beoogd wordt (bijvoorbeeld recyclage of niet). EU-richtlijnen over hoe je de regels op het terrein moet toepassen, ontbraken tot nu toe. Ten tweede zou normaal gezien tegen 1 januari 2021 de geactualiseerde EU-verordening 1418 gepubliceerd worden, waarin duidelijk staat welke regels in niet-OESO-landen van toepassing zijn als je naar daar exporteert. Zolang die verordening niet gepubliceerd werd, moesten EU-lidstaten voor plastic afval op de groene lijst (B3011) de notificatieprocedure volgen. Dat zorgde voor veel ongenoegen op het terrein, te meer omdat niet iedereen zich aan die regel hield. De OVAM kaartte die situatie meermaals aan bij de Europese Commissie en drong erop aan om de verordening snel te publiceren. In oktober is dat eindelijk gebeurd met EU-verordening 2021/1840 (ter vervanging van 1418). Ook legden de EU en haar lidstaten de laatste hand aan EU-richtlijnen (nr. 12) over hoe je de regels op het terrein moet toepassen. Op 15 november werden deze EU-richtlijnen gepubliceerd, drie weken later zijn ze dan van kracht.

Meer info

Wilt u weten wat de nieuwe regels precies inhouden, wat de EU-richtlijnen hieromtrent zijn of de (nieuwe) regels in niet-OESO landen (EU-Verordening 2021/1840)? Surf dan naar ovam.vlaanderen.be/strengere-maatregelen-voor-import/export-van-kunststofafval. U vindt er alle info die u nodig hebt.

Team pers & communicatie

Woordvoerder