Ga terug

Waterbodemstaalnames correct aanleveren in de Mistral databank

Nieuwsbericht · Oct 6, 2022 10:30:00 AM
waterbodem staalname handschoen

De OVAM werkt aan een aparte omgeving om relevante gegevens voor waterbodemonderzoek te visualiseren en te raadplegen. We willen dan ook een goede doorstroming van gegevens van de Mistral-databank naar deze omgeving verzekeren. Daarom wijzen we nog eens op de correcte aanlevering van waterbodemstaalnames in onze databank.


Voert u een waterbodemonderzoek uit? Of hebt u staalnames van de waterbodem in een bodemonderzoek?

Geef dan expliciet aan dat het type een waterbodemstaal is. Gebruik ook het correcte medium en maak het onderscheid tussen 

  • Waterbodem – sediment
  • Waterbodem – vaste deel van de waterbodem

Maakt de waterbodem een belangrijk onderdeel uit van uw onderzoek? 

Duid dan het label ‘waterbodem’ aan voor de opdracht die u invoert.

Meer informatie over waterbodems en waterbodemonderzoek vindt u op de pagina: https://ovam.vlaanderen.be/voor-professionals 

Bodembeheer