Specifieke afvalstromen

Pesticiden

Pesticiden en hun verpakkingen vormen een onderdeel van het Klein Gevaarlijk Afval (kga).


Inzameling van pesticiden

Dit afval wordt, als het van huishoudelijke oorsprong is, selectief ingezameld via de kga-inzameling die in elke Vlaamse gemeente georganiseerd wordt.

Ook bedrijven moeten hun kga gescheiden houden en aanbieden. Zij kunnen niet altijd terecht in het circuit voor huishoudelijke afvalstoffen en moeten dan een beroep doen op een professionele geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Wij spreken dan van klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong (vergelijkbaar naar aard, samenstelling en hoeveelheid met kga van huishoudelijke oorsprong).

Als u een professionele gebruiker bent van pesticiden en/of gewasbeschermingsmiddelen dan co├Ârdineert AgriRecover de inzameling van de verpakkingen en de niet-bruikbare gewasbeschermingsmiddelen voor u.
 

Hoe het gebruik van pesticiden vermijden of duurzaam omgaan met pesticiden?

www.lne.be/themas/beleid/actieplanpesticiden

www.zonderisgezonder.be (voor particulieren en professionelen (niet-landbouwers))

www.vlaanderen.be/landbouw/praktijkgidsen (voor landbouwers)