Afval thuis sorteren

Restafval (huisvuil en grofvuil)

Raadpleeg het overzicht van wat onder restafval valt en wat u ermee kan doen.


Wat valt er onder restafval?

Al het afval waarvoor er geen selectieve inzameling bestaat, hoort bij het restafval.
Enkel het restafval dat niet in de huisvuilzak of -container past, valt onder het grofvuil.

Kringloopgoederen, papier en karton, textiel, glas, kga, gft, snoeihout, grotere kadavers en slachtafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gemengde metalen, puin, pmd en andere selectief ingezamelde afvalstoffen horen niet bij het restafval (huisvuil of grofvuil).

Wat doet u ermee?

Restafval dat in de huisvuilzak of -container past, biedt u aan bij de huis-aan-huisinzameling of brengt u naar het sorteerstraatje.

Op welke wijze u deze fractie kan aanbieden, vindt u in de afvalkalender of sorteerwijzer van uw stad of gemeente.
Een overzicht vindt u ook via Recycle!.

Restafval samengevat

Dit filmpje is opgenomen in het Nederlands. Er is ondertiteling voorzien in het Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Roemeens, Spaans, Turks of Urdu.