Storten en verbranden

Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden

Het rapport tarieven en capaciteiten is het resultaat van een onderzoek naar de marktsituatie van de eindverwerking van afvalstoffen in Vlaanderen.


Het rapport Tarieven en capaciteiten is het resultaat van een onderzoek naar de marktsituatie van de eindverwerking van afvalstoffen in Vlaanderen. Het rapport geeft per type van verwerkingsinstallatie een overzicht van de beschikbare capaciteiten, de verwerkte hoeveelheden per afvalsoort en herkomst, en de gehanteerde tarieven. Het gaat hierbij over de verbrandingsinstallaties, een voorbehandelingsinstallatie en de verschillende categorieën van stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden.

De gegevens voor deze rapportage worden grotendeels verzameld via het digitaal loket voor de aangifte van de milieuheffingen, aangevuld met een jaarlijks enquêteformulier. De informatie over restcapaciteiten, aanvoer, tarieven, marktverdeling,… vormen een basis voor het verder beleid.
Dit onderzoek sluit ook aan bij het uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen. Dat plan wil de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen die naar dezelfde inrichtingen gaan, met name de categorie 2-stortplaatsen en verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen, blijven opvolgen en sturen.


 

Ook interessant voor u: