Storten en verbranden

Aanbod en capaciteit voor storten en verbranden

Het rapport aanbod en capaciteit is het resultaat van een onderzoek naar de marktsituatie van de eindverwerking van afvalstoffen in Vlaanderen.


Het rapport Tarieven en capaciteiten is het resultaat van een onderzoek naar de marktsituatie van de eindverwerking van afvalstoffen in Vlaanderen. Het rapport geeft per type van verwerkingsinstallatie een overzicht van de beschikbare capaciteiten, de verwerkte hoeveelheden per afvalsoort en herkomst, en de gehanteerde tarieven. Het gaat hierbij over de verbrandingsinstallaties, een voorbehandelingsinstallatie en de verschillende categorieën van stortplaatsen die afvalstoffen van derden aanvaarden.

De gegevens voor deze rapportage worden grotendeels verzameld via het digitaal loket voor de aangifte van de milieuheffingen, aangevuld met een jaarlijks enquêteformulier. De informatie over restcapaciteiten, aanvoer, tarieven, marktverdeling,… vormen een basis voor het verder beleid.
Dit onderzoek sluit ook aan bij het uitvoeringsplan voor huishoudelijke afvalstoffen. Dat plan wil de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen die naar dezelfde inrichtingen gaan, met name de categorie 2-stortplaatsen en verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen, blijven opvolgen en sturen.
 

Het rapport focust op de evolutie van aanbod en capaciteit zowel inzake storten als verbranden ter ondersteuning van de capaciteitsplanning voor verbranden en stortplaatsen in hoofdstukken 9.2.1 en 9.3.2 van het uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval (2016-2022). De titel van het rapport wordt vanaf 2022 daaraan aangepast. Gegevens inzake de geïnde heffingen en de evolutie ervan worden vanaf 2022 geïntegreerd in het jaarrapport.

 

Ook interessant voor u: