Informatie over de procedure 'uitvoer D-handeling' ter implementatie van het zelfvoorzieningsprincipe

Voor de eindverwerking van afvalstoffen past de OVAM het zelfvoorzieningsprincipe toe. Dit betekent dat uitvoer van afvalstoffen voor een D-handeling in het buitenland slechts wordt toegestaan wanneer er in Vlaanderen geen beschikbare verwerkingscapaciteit is.

Wanneer de OVAM een aanvraag (d.i. een EVOA kennisgevingsdossier) ontvangt om afvalstoffen te mogen uitvoeren naar het buitenland voor een D-handeling, zal de OVAM een geanonimiseerd verslag van dit dossier voorleggen aan de Vlaamse afvalstoffenverwerkers. De Vlaamse verwerkers krijgen dan de kans om een gemotiveerd bezwaar in te dienen tegen deze overbrenging, op voorwaarde dat zij dit afval in Vlaanderen zelf kunnen verwerken, in de gevraagde periode en aan de hand van de best beschikbare technieken hiervoor. 

Indien u een afvalstoffenverwerker bent met verwerkingscapaciteit in Vlaanderen en voortaan dergelijke adviesvragen wenst te ontvangen, kan u zich hiervoor inschrijven door een mailtje te sturen naar inuit@ovam.be