Tips voor duurzaam consumeren

Verbod op plastic zakjes

Lees hieronder waarom het verbod op gratis plastic zakjes zo belangrijk is.


Sinds 17 juni 2019 is Vlarema 7 van kracht. Dat is ook het startsein voor de nieuwe voorwaarden voor de lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik, ofwel de lichte plastic kassazakjes (Vlarema, onderafdeling 5.3.11).

Deze zakjes krijgt u voortaan niet meer gratis in de winkel, op de markt, bij de frituur… Als de detailhandel de zakjes nog ter beschikking stelt, zal u er als klant een bijdrage voor moeten betalen. Onder detailhandel moet worden verstaan elk verkooppunt en elke vorm van verkoop aan consumenten, al dan niet overdekt. De aanbieder moet de bijdrage per draagtas zichtbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld door dit te vermelden op het kassaticket of de bijdrage duidelijk te afficheren in de verkoopruimte.

Wees als consument dus voorbereid en vergeet uw herbruikbare zakken niet! Verschillende handelaars spelen daarop in en hebben ondertussen herbruikbare zakken in hun aanbod, zowel grote als kleinere. Een stap verder in een afvalarmere omgeving…

Waarom dit verbod?

Lichte plastic draagtassen komen vaak in het zwerfvuil terecht. Nochtans kunt u ze gemakkelijk vervangen door herbruikbare draagtassen.
Daarom verplicht Europa de lidstaten het gebruik van lichte plastic zakken voor eenmalig gebruik, met een dikte tussen 15 en 50 micron, te beperken tot 90 stuks per persoon per jaar.

Tegen 2025 moet dit zelfs zakken naar 40 stuks. Het gaat hier om de zakjes voor eenmalig gebruik die u nog vaak krijgt aan de kassa. Deze draagtassen vertegenwoordigen de overgrote meerderheid van het totaal aantal in de Europese Unie verbruikte plastic draagtassen. Zij worden minder vaak dan dikkere plastic draagtassen opnieuw gebruikt. De zeer dunne zakjes (van minder dan 15 micron), vaak gebruikt voor groenten en fruit, zijn wel nog gratis te krijgen. We willen immers vermijden dat er voor deze zeer dunne zakjes alternatieve verpakkingen gebruikt worden die een zwaardere milieudruk hebben.

Binnen twee jaar zal de impact van deze maatregel geëvalueerd worden. We zullen nagaan of er een effectieve daling is van het aantal eenmalige plastic draagtassen en of het gebruik van andere materialen (bijvoorbeeld papier) niet proportioneel gestegen is. Het is immers de bedoeling dat het gebruik van draagtassen voor eenmalig gebruik daalt ten voordele van herbruikbare draagtassen. Papieren wegwerpzakken scoren namelijk niet beter op milieuvlak.