Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Verwerker AEEA

Wil je apparaten recycleren? Dan is onderstaande goed om weten.


Ik wil apparaten recycleren, waarop moet ik letten?


Bij het opslaan en verwerken:

Zolang er geen voorselectie op hergebruik of volledige depollutie gebeurde, moet het AEEA voorzichtig behandeld worden. Dus op zo'n wijze dat schade aan bijvoorbeeld koelcircuits, beeldschermen of lampen voorkomen wordt. De inkomende afvalstroom moet duidelijk gescheiden worden van de uitgaande stromen. AEEA moeten op een ondoorlatende ondergrond en weerbestendig worden opgeslagen. Herbruikbare toestellen of onderdelen moeten gescheiden worden opgeslagen van de overige AEEA. Voor de betreffende wetgeving klik hier.

Wat moet ik depollueren

Alle schadelijke onderdelen, met in het bijzonder de onderdelen die schadelijke stoffen of componenten bevatten. Op zijn minst:
  • Condensatoren >6,25cm3
  • Onderdelen die kwik, asbest, vuurvaste keramische vezels, inkt of radioactieve stoffen bevatten
  • Batterijen
  • Printplaten van alle mobiele telefoons en printplaten >10cm2
  • Kunststoffen met gebromeerde vlamvertragers
  • Beeldschermen
  • Alle vloeistoffen en gassen andere dan water. Deze moeten ook opgevangen worden en gepast verwerkt
  • Uitwendige kabels
Opgelet!: daarnaast kan een verwerker uiteraard verdere selectieve demontage uitvoeren om waardevolle of kritieke componenten of stoffen af te scheiden.
Voor de betreffende wetgeving klik hier.

Administratieve verplichtingen:

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Ja, de verwerking van afvalstoffen is een vergunningsplichtige activiteit.

Wat hou ik bij in een afvalstoffenregister?

U houdt per EEA categorie bij hoeveel AEEA u op uw site aanvaardde, welke de materiaalstromen zijn die uit uw verwerking voortkwamen en welke bestemming u deze gaf. U houdt de bestemming bij van apparaten die u zelf niet verwerkt. 

Wat moet ik jaarlijks rapporteren?

U rapporteert jaarlijks voor 1 juli in BeWeee hoeveel afvalstoffen u het voorgaande jaar verwerkte. Indien u een overeenkomst afsloot met, of werkte in opdracht van een beheersorganisme, dan rapporteert u aan dit beheersorganisme. U hoeft geen hoeveelheden dubbel te rapporteren aan het beheersorganisme en BeWeee, maar u moet wel alles rapporteren.
Let op: in de rapportering van de verwerkingsresultaten moet u aangeven hoeveel uiteindelijk werd hergebruikt, gerecycleerd, verbrand met E-recuperatie, vernietigd of gestort. Indien u zelf de apparaten niet ontmantelt tot op materiaalniveau, dan dient u de verwerkingsresultaten van de bestemmingen verderop in de keten op te vragen en deze te verwerken in uw rapportering. Dit geldt ook voor export.
Alle gerapporteerde cijfers moeten geverifieerd worden door een onafhankelijke keuringsinstelling geaccrediteerd volgens ISO17020, tenzij u als verwerker WEEELABEX of CENELEC gecertificeerd bent. De verificatie van de cijfers van verwerking voor en gerapporteerd aan een beheersorganisme gebeurt op kosten van dit beheersorganisme. Rapporteert u in BeWeee, dan moet u de gerapporteerde cijfers om de 2 jaar laten verifiëren. Een lijst van keuringsinstellingen geaccrediteerd volgens ISO17020 vindt u hier

WEEELABEX/CENELEC: Op Europees vlak werden normen uitgewerkt die een bedrijf toelaten minimaal te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Indien u werkt in opdracht van een beheersorganisme, dan is het voldoen aan deze normering verplicht. Bedrijven die gecertificeerd werden dat ze aan deze normen voldoen, moeten niet bijkomend de cijfers laten verifiëren door een keuringsinstelling geaccrediteerd volgens ISO17020.

Interessante links:

Beweee: de nationale rapporteringstool
Recupel: het beheersorganisma voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, uitgezonderd zonnepanelen
Weeelabex en Cenelec