Storten en verbranden

Verwerkingsscenario’s Vlaams huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2020-2030

De impact van nieuwe technologieën op het materialenbeleid moet permanent opgevolgd worden.


Verwerkingsscenario’s: studie CE Delft

Nieuwe technologieën in de afvalverwerking kunnen een potentieel bieden voor de circulaire economie. Een aantal van deze nieuwe technologieën zijn gebaseerd op een thermisch proces. Daarmee situeren deze technologieën zich tussen materiaalrecyclage en het gebruik van afvalstof als brandstof.

De reële milieu-impact hiervan, alsook de impact op het materialenbeleid van deze technologieën moet verder bekeken worden. Daarom schrijft actie 46 van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval een actualisatie voor van de BBT-studie over afvalverbrandingstechnieken. Deze studie werd door de VITO uitgevoerd in 2001.

U vindt de actualisatie van die studie als publicatie op deze webpagina. Deze actualisatie werd uitgevoerd door het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft.

Verwerkingsscenario's: beleidsconclusies

De VITO voerde een review uit van dit rapport. Niet alle pistes/conclusies uit de studie kunnen letterlijk overgenomen worden in de Vlaamse context. De OVAM formuleerde daarom een aantal beleidsconclusies die samen met de studie gelezen moeten worden. U vindt deze conclusies ook als publicatie op deze webpagina.