Doe mee!


Samen met bedrijven, kennisinstellingen, overkoepelende verenigingen, sector- en belangenorganisaties en overheden die invloed hebben op het vermarkten en gebruiken van verpakkingen willen we kennis vergaren, systemen (onder)zoeken en projecten in praktijk brengen met als doel in te zetten op minder eenmalige verpakkingen door deze te vermijden of te hergebruiken en hierbij ook de milieu-impact van het verpakte product te verkleinen. Via een ketensamenwerking gaan we op zoek naar oplossingen voor knelpunten die een overschakeling op herbruikbare verpakkingen of het weglaten van je verpakking in de weg liggen.  

Je komt terecht in een netwerk waarbij je kennis, ervaringen en nuttige info uitwisselt met andere bedrijven en organisaties uit je sector en je inspireert elkaar op het vlak van duurzaam ondernemen. En wie weet ga je ook samenwerkingsverbanden aan met een partij waarmee je normaal niet aan tafel zou zitten? 

Responsive Image

Contactgegevens Green Deal Anders Verpakt