In de kijker

600.000 euro financiering voor 6 projecten om de hoeveelheid éénmalige verpakkingen terug te dringen

GDAV Projectfinanciering - 600.000 euro voor 6 geselecteerde projecten.

In 2022 ging de Green Deal Anders Verpakt van start. Meer dan 80 bedrijven, organisaties en overheden ondertekenden een overeenkomst om op drie jaar tijd de hoeveelheid éénmalige verpakkingen drastisch te reduceren. 90 projecten werden inmiddels ingediend met als doel diensten en/of verpakkingen te gaan herdenken richting preventie en hergebruik. Om deze omschakeling een extra duw in de rug te geven, lanceerde de Stuurgroep van de Green Deal Anders verpakt in juni 2022 een projectoproep waarbij beloftevolle projecten op financiële ondersteuning konden rekenen. Na een selectieprocedure kunnen 6 projecten aan de slag metdeze extra middelen. Het gaat onder meer om projecten die inzetten op herbruikbare
verpakkingen voor delivery en take away-maaltijden, herbruikbare pizzadozen en hervulsystemen in de supermarkt.

 
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir:We zijn in Vlaanderen sterk in het inzamelen en recycleren van verpakkingen. Maar nog beter is om ook minder wegwerpverpakkingen te gebruiken zodat ze niet gerecycleerd moeten worden en we de afvalberg verder verkleinen. Deze projecten steun ik dan ook ten volle.

6 geselecteerde projecten

Bij het sluiten van de indieningstermijn in september 2022 ontving de OVAM 26 projectvoorstellen, waarvan er 23 in aanmerking kwamen voor financiering. De jury selecteerde uiteindelijk 6 projecten voor een financiering van in totaal 600.000 euro. De reactie op de oproep toont aan dat heel wat organisaties zich intensief inzetten om preventie en hergebruik van verpakkingen op de kaart te zetten.

Steve Sel (VIL), Voorzitter Stuurgroep Green Deal Anders Verpakt: “Kiezen is verliezen wordtwel eens gezegd en dat is bij deze projectoproep absoluut van toepassing. Het grote aantal kwalitatieve projecten dat werd ingediend, toont aan dat bedrijven actief nadenken over preventie en hergebruik van verpakkingen. Dat laatste is het hoofddoel van deze Green Deal. Het thema leeft en wij hopen uiteraard dat ook de projecten die geen financiële steun ontvangen een mooie toekomst tegemoet gaan. Het team van de Green Deal staat alvast klaar om daarbij te helpen.”
 
Ann Nachtergaele (Fevia), Voorzitter Stuurgroep Financiering Green Deal Anders Verpakt: “De juryleden waren echt tevreden van het aantal dossiers dat ingediend werd. Dit toont aan dat veel organisaties durven innoveren met vernieuwende ideeën en wel geloven dat systemen zonder verpakkingen en/of met herbruikbare verpakkingen een toekomst hebben. Samenwerking is een sleutelwoord in alle projecten. Met de Green Deal Anders Verpakt bieden wij aan de geselecteerde en niet-geselecteerde projecten een breed netwerk om hun ideeën verder te verfijnen en andere partners te vinden. Wij geloven dat dankzij dit soort projecten nieuwe business-opportuniteiten zullen ontstaan."
 

KOMBAK - IVAGO, Stad Leuven en Recycling Netwerk Benelux 

IVAGO wil met de steun van Stad Leuven en Recycling Netwerk Benelux een circulaire keten opzetten voor herbruikbaar cateringmateriaal voor afhaal-en bezorgmaaltijden in Gent en Leuven. Volgens de projectpartners kan een transitie in deze sector er enkel komen door een ketenaanpak waarbij alle schakels op elkaar worden afgestemd. Daarom willen ze via een co-creatieproces met horeca én marktpartijen komen tot een hergebruikconcept op schaal waarbij het materiaal zelf, transport, retour, afwas, enz. worden bekeken. In elk van de steden wordt een andere variant van het concept uitgetest om zo twee systemen te kunnen vergelijken.
 

Reusable Packaging System (RPS) – Smartmat en red-use on-the-go

Via het RPS project schakelt Smartmat voor zijn maaltijdboxen over van een klassieke kartonnen verpakking naar een herbruikbare. Om dit project te realiseren wordt een systeem opgezet om leeggoedstromen van herbruikbare verpakkingen af te handelen. Hiermee draagt het project bij aan een oplossing voor het opvolgingsprobleem voor herbruikbare verpakkingen (Hoe vaak gebruikt?, Waar is de verpakking? Wat heeft de verpakking bevat?, enz.). Met een reductie van 250 ton aan kartonnen dozen op jaarbasis zorgt het project voor een directe ecologische impact. Daarnaast willen de projectpartners een shift teweegbrengen in het consumentengedrag omdat herbruikbare verpakkingen volgens hen dé richting is die de maatschappij moet uitgaan.
 

Borro – Homegrown Ventures en DeSter

BORRO is een herbuikbaar verpakkingssysteem voor take-out en delivery maaltijden. De focus van Borro ligt op het zo laagdrempelig mogelijk maken van de overgang van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen door de consument en het restaurant. Om dit te bereiken zetten de partners in op (1) een cashloos deposit systeem, (2) een uitgebreid netwerk van inzamelpunten, (3) de mogelijkheid van restaurants om verpakkingen onderling uit te wisselen om zo een minimale hoeveelheid verpakkingen in omloop te hebben en (4) een flexibel digitaal systeem dat makkelijk kan aangepast worden aan verschillende situaties.
 

Bulkproject detergenten – Ecover en Delhaize

Ecover en Delhaize sloegen de handen in elkaar om een hervulconcept voor het afvullen van detergenten in het winkelpunt te realiseren. Met dit project willen ze het hervullen van verpakkingen door consumenten optimaliseren om zo een brede groep van winkels en consumenten te bereiken. De projectpartners doen dit door in te zetten op gemak voor de consument (intuïtief, snel, geen gemors) en voor de retailer (geen verspilling, minimale reiniging en onderhoud en snel aanvulling). Op die manier willen ze van hervul een schaalbare en rendabele business case maken en nog meer plastic en CO² besparen. Bijkomend hopen ze andere retailers te inspireren om hervul op grotere schaal toe te passen.
 

Pizza Re-Imballagio – Mivas en Avamoplast 

Met dit project beogen de projectpartners de ontwikkeling en implementatie van een herbruikbare pizzadoos. Jaarlijks worden wereldwijd 4 miljard kartonnen pizzadozen weggegooid na een korte levensduur. Recyclage is vaak moeilijk door vervuiling en bovendien bestaat er de perceptie dat karton milieuvriendelijk is terwijl de productie ervan een grote milieu-impact heeft. Dit project zou op beide fronten (afval en perceptie) impact kunnen creëeren. Door sterk in te zetten op hetwegwerken van de logistieke en administratieve knelpunten willen zij het gebruik van herbruikbare verpakkingen haalbaar en gebruiksvriendelijk maken voor alle typen consumenten en pizzazaken.
 

Herbruikbare verpakkingen voor gerechten binnen het delivery/take away ecosyteem – BAVET en Deliveroo

De missie van spaghettiketen BAVET is mensen samenbrengen rond een heerlijke kom spaghetti, in hun restaurants of thuis via o.a. Deliveroo. Het nadeel van deze thuisbeleving is de hoeveelheid wegwerpverpakkingen en bijhorende CO²-impact die hierbij komt kijken. Omdat beide projectpartners duurzaam ondernemerschap hoog in het vaandel dragen, willen ze via dit project herbruikbare verpakkingen implementeren binnen de ‘Delivery’ en ‘Take-away’-stroom, in samenwerking met een externe logistieke partner. Naast de ecologische impact hopen ze ook te komen tot een logistiek werkend systeem, een gepast verdienmodel en een veranderde consumentenhouding.

Financiële steun voor projecten Green Deal Anders Verpakt

Financiële steun voor projecten Green Deal Anders Verpakt

Meer dan 80 bedrijven en organisaties ondertekenden in maart de Green Deal Anders Verpakt (GDAV), een green deal met focus op het vermijden en hergebruiken van verpakkingen. Via concrete projecten en acties engageren ze zich om hun diensten en/of verpakkingen en bijhorende processen te gaan herdenken richting preventie en hergebruik van verpakkingen. 

Deze omschakeling vergt echter vaak een wijziging van het hele businessmodel en er zijn heel wat systemische knelpunten die dergelijke wijziging in de weg kunnen staan.  Om deze omschakeling kracht bij te zetten, lanceert de stuurgroep GDAV een projectfinanciering van 600 000 euro. 

Deze projectfinanciering richt zich specifiek op (partnerschappen van) ondernemingen, onderzoeksinstellingen, lokale overheden en organisaties die projecten beogen die bijdragen aan het wegwerken van één of meerdere systeemknelpunten met als mogelijke ambitie het opschalen, het afstemmen van ketens, het creëren van economische en maatschappelijke impact en het verzamelen en delen van kennis en informatie. Als minimumvoorwaarde moet de indienende partij deelnemen aan de Green Deal Anders Verpakt.

Meer informatie over deze projectfinanciering en de gedefinieerde systeemknelpunten vindt u op www.greendealandersverpakt.be/projectfinanciering

Ondertekening Green Deal - 11 maart 2022

Crevits en Demir gaan samen met 80 organisaties voor 15.000 ton minder wegwerpverpakkingen in Vlaanderen

Op 11 maart 2022 ondertekenden Vlaams ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir in Hasselt, samen met ruim 80 toonaangevende bedrijven en organisaties, de Green Deal Anders Verpakt. Deze Green Deal is een initiatief van de OVAM, de speerpuntcluster VIL, COMEOS, Detic en Fevia Vlaanderen. Samen met alle deelnemers gaan zij de volgende 3 jaar op zoek naar oplossingen om preventie en hergebruik van verpakkingen in de distributiesector te stimuleren.

De ambitie is om met de ruim 80 projecten het aantal wegwerpverpakkingen met 15.000 ton (goed voor 300 miljoen eenheden) te reduceren in de distributiesector. Het gaat dan bijvoorbeeld over alternatieven voor flacons van verzorgingsproducten of plastic en kartonnen dozen waarin voeding of meubelen verpakt zitten die slechts eenmalig gebruikt worden en daarna bij het afval belanden.
De projecten binnen de Green Deal geven de consument in de winkel meer keuze om het kopen van eenmalige verpakkingen te vermijden en te kiezen voor producten die ‘anders verpakt’ zijn.

Waarom deze Green Deal?

Er komen steeds meer eenmalige verpakkingen op de markt. De afgelopen 10 jaar steeg de hoeveelheid huishoudelijke eenmalige verpakkingen met 10%. Het totale gewicht aan eenmalig verbruikte verpakkingen voor consumptiegoederen werd in België in 2019 geschat op ruim 900.000 ton per jaar.
“We bundelen vandaag de krachten om deze afvalberg te verkleinen. De transitie naar een circulaire economie is één van de topprioriteiten binnen het Vlaamse beleid”, licht Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits toe. “De hele keten wordt betrokken: van leveranciers, winkels tot experten in circulaire producten. Ook het sociale aspect van deze Green Deal is niet onbelangrijk: de projecten bieden extra werk in de sociale economie. Maatwerkbedrijf Mivas bijvoorbeeld zet in op de reiniging, kwaliteitscontrole en het hervullen van verpakkingen.”


Preventie en hergebruik centraal

In een circulaire economie worden materiaalkringlopen maximaal gesloten om zo het gebruik van primaire grondstoffen te vermijden en materialen en producten zo lang mogelijk te hergebruiken.
“Recycleren is goed, maar hergebruiken of verpakkingen zelfs helemaal weglaten is beter", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Vandaag zijn we al Europees koploper inzake recyclage. Met deze Green Deal willen we onze ambitie om ook in hergebruik een voorbeeldrol te spelen, kracht bijzetten. Samen met verschillende toonaangevende bedrijven willen we de consument overtuigen om eenmalige verpakkingen links te laten liggen en over te schakelen naar herbruikbare alternatieven. Zo kunnen we onze afvalberg gevoelig verkleinen. Daarbij wint niet alleen het milieu, maar ook onze portemonnee", aldus Demir.

Nood aan nieuwe oplossingen

Omdat een eenmalige verpakking vaak ontwikkeld wordt in functie van een specifiek product is het niet altijd eenvoudig om deze verpakking te wijzigen naar een herbruikbaar alternatief of om de verpakking volledig weg te laten. Dat vergt vaak ook het herdenken van het hele businessmodel. Er spelen onzekerheden rond de effectieve vermindering van de milieu-impact, het draagvlak bij de klant, de financiële gevolgen voor het bedrijf, de extra werklast, de gevolgen voor de bescherming en de kwaliteit van het product,…
Toch zijn er voorbeelden die tonen dat het kan en ontstaat er binnen de distributieketen steeds meer ambitie om verpakkingen duurzamer te maken. Door de samenwerking met kennisinstituten en voortrekkersbedrijven moet deze Green Deal de deelnemende bedrijven een antwoord bieden op hun pertinente vragen rond preventie en hergebruik van verpakkingen. Samen zoeken we oplossingen waarbij de milieu-impact van verpakte goederen vermindert. De concrete projecten zetten de theorie om in praktijk.

Lees het volledige persbericht en ontdek de lijst van ondertekenaars op 11 maart 2022

 

Video's


Responsive Image