In de kijker

Financiële steun voor projecten Green Deal Anders Verpakt

Meer dan 80 bedrijven en organisaties ondertekenden in maart de Green Deal Anders Verpakt (GDAV), een green deal met focus op het vermijden en hergebruiken van verpakkingen. Via concrete projecten en acties engageren ze zich om hun diensten en/of verpakkingen en bijhorende processen te gaan herdenken richting preventie en hergebruik van verpakkingen. 

Deze omschakeling vergt echter vaak een wijziging van het hele businessmodel en er zijn heel wat systemische knelpunten die dergelijke wijziging in de weg kunnen staan.  Om deze omschakeling kracht bij te zetten, lanceert de stuurgroep GDAV een projectfinanciering van 600 000 euro. 

Deze projectfinanciering richt zich specifiek op (partnerschappen van) ondernemingen, onderzoeksinstellingen, lokale overheden en organisaties die projecten beogen die bijdragen aan het wegwerken van één of meerdere systeemknelpunten met als mogelijke ambitie het opschalen, het afstemmen van ketens, het creëren van economische en maatschappelijke impact en het verzamelen en delen van kennis en informatie. Als minimumvoorwaarde moet de indienende partij deelnemen aan de Green Deal Anders Verpakt.

Meer informatie over deze projectfinanciering en de gedefinieerde systeemknelpunten vindt u op www.greendealandersverpakt.be/projectfinanciering

Ondertekening Green Deal - 11 maart 2022

Crevits en Demir gaan samen met 80 organisaties voor 15.000 ton minder wegwerpverpakkingen in Vlaanderen

Op 11 maart 2022 ondertekenden Vlaams ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir in Hasselt, samen met ruim 80 toonaangevende bedrijven en organisaties, de Green Deal Anders Verpakt. Deze Green Deal is een initiatief van de OVAM, de speerpuntcluster VIL, COMEOS, Detic en Fevia Vlaanderen. Samen met alle deelnemers gaan zij de volgende 3 jaar op zoek naar oplossingen om preventie en hergebruik van verpakkingen in de distributiesector te stimuleren.

De ambitie is om met de ruim 80 projecten het aantal wegwerpverpakkingen met 15.000 ton (goed voor 300 miljoen eenheden) te reduceren in de distributiesector. Het gaat dan bijvoorbeeld over alternatieven voor flacons van verzorgingsproducten of plastic en kartonnen dozen waarin voeding of meubelen verpakt zitten die slechts eenmalig gebruikt worden en daarna bij het afval belanden.
De projecten binnen de Green Deal geven de consument in de winkel meer keuze om het kopen van eenmalige verpakkingen te vermijden en te kiezen voor producten die ‘anders verpakt’ zijn.

Waarom deze Green Deal?

Er komen steeds meer eenmalige verpakkingen op de markt. De afgelopen 10 jaar steeg de hoeveelheid huishoudelijke eenmalige verpakkingen met 10%. Het totale gewicht aan eenmalig verbruikte verpakkingen voor consumptiegoederen werd in België in 2019 geschat op ruim 900.000 ton per jaar.
“We bundelen vandaag de krachten om deze afvalberg te verkleinen. De transitie naar een circulaire economie is één van de topprioriteiten binnen het Vlaamse beleid”, licht Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits toe. “De hele keten wordt betrokken: van leveranciers, winkels tot experten in circulaire producten. Ook het sociale aspect van deze Green Deal is niet onbelangrijk: de projecten bieden extra werk in de sociale economie. Maatwerkbedrijf Mivas bijvoorbeeld zet in op de reiniging, kwaliteitscontrole en het hervullen van verpakkingen.”


Preventie en hergebruik centraal

In een circulaire economie worden materiaalkringlopen maximaal gesloten om zo het gebruik van primaire grondstoffen te vermijden en materialen en producten zo lang mogelijk te hergebruiken.
“Recycleren is goed, maar hergebruiken of verpakkingen zelfs helemaal weglaten is beter", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Vandaag zijn we al Europees koploper inzake recyclage. Met deze Green Deal willen we onze ambitie om ook in hergebruik een voorbeeldrol te spelen, kracht bijzetten. Samen met verschillende toonaangevende bedrijven willen we de consument overtuigen om eenmalige verpakkingen links te laten liggen en over te schakelen naar herbruikbare alternatieven. Zo kunnen we onze afvalberg gevoelig verkleinen. Daarbij wint niet alleen het milieu, maar ook onze portemonnee", aldus Demir.

Nood aan nieuwe oplossingen

Omdat een eenmalige verpakking vaak ontwikkeld wordt in functie van een specifiek product is het niet altijd eenvoudig om deze verpakking te wijzigen naar een herbruikbaar alternatief of om de verpakking volledig weg te laten. Dat vergt vaak ook het herdenken van het hele businessmodel. Er spelen onzekerheden rond de effectieve vermindering van de milieu-impact, het draagvlak bij de klant, de financiële gevolgen voor het bedrijf, de extra werklast, de gevolgen voor de bescherming en de kwaliteit van het product,…
Toch zijn er voorbeelden die tonen dat het kan en ontstaat er binnen de distributieketen steeds meer ambitie om verpakkingen duurzamer te maken. Door de samenwerking met kennisinstituten en voortrekkersbedrijven moet deze Green Deal de deelnemende bedrijven een antwoord bieden op hun pertinente vragen rond preventie en hergebruik van verpakkingen. Samen zoeken we oplossingen waarbij de milieu-impact van verpakte goederen vermindert. De concrete projecten zetten de theorie om in praktijk.

Lees het volledige persbericht en ontdek de lijst van ondertekenaars op 11 maart 2022

 

Video's


Responsive Image