Events Green Deal Anders Verpakt

Webinar projectfinanciering

23 juni van 10h00 tot 11h00

Op 23 juni vond een webinar plaats waarin we alle suit de doeken deden over de projectfinanciering voor deelnemers aan de green deal. Hiermee nodigen we ondernemingen, onderzoeksinstellingen, lokale overheden en organisaties uit om projecten in te dienen die bijdragen aan het wegwerken van één of meerdere systeemknelpunten met als mogelijke ambitie onder meer het opschalen, het afstemmen van ketens, het creëren van economische en maatschappelijke impact en het verzamelen en delen van kennis en informatie.