Over de Grote Laak

Deelgebied 1: Bergstraat in Ham tot monding Dode Beek, Tessenderlo

Responsive Image
Over de werken

In het deelgebied Hulst en Tessenderlo zijn zowel de Grote Laak als de aanliggende oeverpercelen gesaneerd. De werken zijn uitgevoerd vanaf het lozingspunt op het industriepark tot aan de samenvloeiing van de Grote Laak en de Dode Beek. Het grootste deel van de gesaneerde gronden liggen in landbouwgebied. Er zijn ook enkele vijvers langs de Grote Laak gesaneerd. Door overstromingen werd er vroeger vervuild slib afgezet in deze voormalige turfputten.

Stand van zaken

De werken op terrein werden uitgevoerd in 2021 – 2022

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be