Over de Grote Laak

Deelgebied 2: Monding Dode Beek, Tessenderlo tot Nieuwe baan, Laakdal

Responsive Image
Over de werken

In het tweede deelgebied zal het vervuilde slib, de vervuilde vaste bodem van de beek en de vervuilde oevers aangepakt worden. Ze worden eerst afgegraven. Daarna worden de beekbodem en oevers met propere grond aangevuld. In dit deelgebied worden ook kansen gegrepen om de structuurkwaliteit te verbeteren. Zo zullen oude meanders terug aangesloten worden of komt er lokaal een verbreding van het winterbed waarbinnen de loop een kronkelend karakter krijgt.

Stand van zaken

De saneringswerken zullen starten in het najaar van 2023.

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be