Over de Grote Laak

Deelgebied 3: Nieuwe baan, Laakdal tot Eindhoutseweg, Laakdal

Responsive Image
Over de werken

In het derde deelgebied zal het vervuilde slib, de vervuilde vaste bodem van de beek en de vervuilde oevers aangepakt worden. Hiervoor zal eerst een bodemsaneringsplan opgesteld worden waarin de meest toepasselijke saneringstechniek wordt bepaald.

Stand van zaken

Het bodemsaneringsproject zal worden opgemaakt in 2024.

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be