Zolang er geen langdurig contact is met deze bodemverontreinigingen is er weinig risico voor de gezondheid. In afwachting van de sanering zijn de volgende gebruiksaanbevelingen van toepassing: 

  • het grazen van vee en het verbouwen van gewassen zoveel mogelijk beperken of uitsluiten in een zone van 15 meter van de oever; 

  • dieren zoveel mogelijk verhinderen om beekwater of eventueel verontreinigd grondwater te drinken; 

  • geen grondwater aanwenden voor menselijk gebruik of het besproeien van groenten; 

Na de sanering volgt een evaluatie of er nog gebruiksadviezen nodig zijn. 

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be