De Grote Laak is een onbevaarbare waterloop die ontspringt in Leopoldsburg. Hij heeft een totale lengte van 29,7km en stroomt door de gemeenten Ham, Tessenderlo, Laakdal om dan uit te monden in de Grote Nete in Geel. 

Het onderzochte gebied ligt tussen het lozingspunt van Tessenderlo Group aan de Bergstraat in Ham en de monding in de Grote Nete. Ook de zijlopen en het overstromingsgevoelige valleigebied zijn onderzocht omdat er plaatselijk bij hoge waterpeilen vervuild water in de zijlopen werd opgestuwd. 

In het hele onderzochte gebied is in en langs de Grote Laak vervuiling gevonden. Door de grootte van het gebied is dit verdeeld in 4 deelgebieden. De sanering zal daarom ook in 4 fasen verlopen, waarbij ongeveer elk jaar één deelgebied wordt aangepakt.