Verontreiniging

Welke stoffen?

Uit bodemonderzoeken blijkt dat de bodem van de beek, de oevers en het overstromingsgebied vervuild zijn met chloriden (zouten) en zware metalen (onder meer cadmium, kwik, arseen en radium). De vervuiling komt grotendeels van vroegere lozingen door Tessenderlo Group. Deze stoffen kwamen in het water via het lozingspunt aan de Bergstraat/Terlaak in Ham en van de Genendijkerveld in Ham. Van daar zijn de stoffen meegevoerd door de stroming. Ze hebben zich opgehoopt in de waterbodem en op de oevers. Door overstromingen kwamen ze ook in het valleigebied terecht. 

De vervuiling werd in kaart gebracht tijdens verschillende bodemonderzoeken in de periode 2003-2009. De rapporten hiervan kan je inkijken bij de OVAM. 

De stoffen die werden gevonden zijn restproducten uit het proceswater van Tessenderlo Group. Ze kwamen vrij tijdens de vroegere productieprocessen. Door strengere milieuregels en een aanpassing van het productieproces zijn de lozingen van vervuiling intussen sterk verminderd. De huidige normen worden niet meer overschreden.

Sanering Grote Laak

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
laak@ovam.be