“Onze mensen zijn professioneel, deskundig en geëngageerd. We moeten niet bang zijn om midden in het maatschappelijk debat te staan.”

Werner Annaert, administrateur-generaal van de OVAM
“Dat is de belangrijkste boodschap die ik wil meegeven aan onze mensen als ik terugblik op 2023. In mijn eerste volledige jaar als administrateur-generaal heb ik kunnen vaststellen dat de OVAM over een grote deskundigheid en veel engagement beschikt. Onze thema’s worden op het maatschappelijke vlak steeds belangrijker: PFAS, afval, een gezonde bodem, circulaire economie … Dat betekent ook dat er veel discussie rond is. Wij kunnen dat debat voeden met onze expertise. We moeten er dus voor zorgen dat we midden in dat maatschappelijke verhaal staan. Communicatie speelt daar een cruciale rol in. We kregen al vele positieve reacties op onze campagnes, zoals op de ludieke actie rond sorteren aan de bron."
Responsive Image
“Er zijn nog meer redenen om trots te zijn. Het voorbije jaar kwam er een tsunami aan vragen op ons af over PFAS. Die hebben we goed opgevangen, al zullen we nog veel inspanningen moeten leveren voor de sanering van historische verontreiniging in Vlaanderen. Tegelijk kijken we vooruit en vertellen we ook een positief verhaal over gezonde bodems in al hun facetten. Op dat vlak willen we meer gebiedsgericht werken, want goede bodemkwaliteit betekent niet overal hetzelfde. Bepaalde natuurtypes hebben bijvoorbeeld net wél een arme bodem nodig.”
“Binnen het thema afval zie ik een gelijkaardig verhaal. We hebben veel werk besteed aan een versnelde asbestafbouw, en dat heeft geloond. Vlaanderen wordt internationaal erkend als wereldtop. We scoren ook goed op andere aspecten van afvalbeheer: selectieve inzameling, recyclage en beperkingen op het storten. Toch lopen we tegen een grens aan als het gaat over de circulaire economie. Er zijn veel mooie voorbeelden van bedrijven die er werk van maken, denk maar aan de bakstenen met gerecycleerd CO2 in onze gerenoveerde kantoren. Maar de echte grote omschakeling van de industrie is er nog niet. Die uitdaging kunnen we niet alleen aan. Samenwerken blijft enorm belangrijk voor ons, met gemeenten, instellingen en overheden, maar ook met de bedrijven die het in de praktijk doen. Ons beleidsdomein leent zich niet tot louter kantoorwerk. We moeten buitenkomen, anderen ontmoeten en van hen leren.”

“We kregen al vele positieve reacties op onze campagnes , zoals op de ludieke actie rond sorteren aan de bron.”

Werner Annaert, administrateur-generaal van de OVAM
“Samenwerken zal dus centraal staan in 2024. Intern doen we dat al in grote mate, want veel van onze thema’s overstijgen de verschillende teams. We hebben pas een nieuw intranet dat daarbij zal helpen, en ons directieteam engageert zich ertoe om daarin het voortouw te nemen. Extern staan we voor een verkiezingsjaar op gemeentelijk, regionaal, federaal en Europees niveau. Daarom hebben we al een memorandum geschreven voor de volgende Vlaamse regering, zodat we onmiddellijk met een nieuw traject kunnen starten en voldoende middelen hebben om het beleid te realiseren. En ten slotte is er het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Onze mensen hebben al veel ervaring op het internationale en Europese toneel en zijn in 2023 al begonnen met de voorbereiding van het voorzitterschap. Op dat niveau worden steeds meer beslissingen genomen over onze domeinen, zoals hopelijk binnenkort ook over de Bodemrichtlijn die we allang hebben gevraagd. Dat moeten we als een opportuniteit zien. Onze bedrijven en overheden hebben al veel in bodem en afval geïnvesteerd en kunnen dat ook doen op een Europees speelveld. In die internationale samenwerking zullen we nog heel wat van elkaar leren. En laat die samenwerking voor ons nu het centrale thema zijn in 2024."
  • Responsive Image
  • Responsive Image
  • Responsive Image

Team Pers en Communicatie

Hebt u een vraag over het jaarverslag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid