Bodemkwaliteit garanderen via bodemsaneringen

2036-doelstelling

De OVAM wil dat tegen 2036 elke risicogrond in Vlaanderen is onderzocht en daar waar nodig de sanering van historische verontreinigingen is opgestart.


Dat doen we door een overkoepelende coƶrdinatie en op basis van een prioriteringsmodel. We schakelen een versnelling hoger om tegen 2028 alle oriĆ«nterende bodemonderzoeken uit te voeren en stimuleren verder bodemonderzoek- en sanering. We ondersteunen bedrijven en ontzorgen de burger door een aanpak op maat. De OVAM zorgt met haar ambtshalve optreden voor oplossingen voor mensen, verenigingen, bedrijven of besturen.