Bodemkwaliteit garanderen en versterken

Bodemkwaliteit garanderen via bodemsaneringen

Door verontreinigde bodems te saneren, beschermen we het milieu en de gezondheid van mensen en kunnen we de bodemkwaliteit garanderen.

Door verontreinigde bodems te saneren, beschermen we het milieu en de gezondheid van mensen en kunnen we de bodemkwaliteit garanderen.

Bodembeheer