Bodemsaneringsdeskundige

Achilles

Zorgsysteem voor bodemsaneringswerken


Bij de uitvoering van bodemsaneringswerken speelt de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu een belangrijke rol. Deze kwaliteit wordt al jaren gewaarborgd door het Achilles zorgsysteem en het Achilles preventiesysteem.

Om het systeem te vereenvoudigen werd het Achilles preventiesysteem afgeschaft. Alle bodemsaneringswerken zullen worden toegepast volgens het Achilles zorgsysteem zoals opgenomen in de nieuwe standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg.

Vanaf 1 mei 2017 zal elke bodemsaneerder zijn werken kunnen starten na positieve evaluatie van het hoofdkantoor van een door BELAC geaccrediteerde certificatie-instelling. Vervolgens zal hij zijn eerstvolgende bodemsaneringswerken moeten laten auditen. Een voldoende aantal positief geaudite bodemsaneringswerken kan leiden tot één van de certificaten volgens het Achilles zorgsysteem.

Team Integraal Kwaliteitsbeheer