Bodemsaneringsdeskundige

Achilles

Zorgsysteem voor bodemsaneringswerken


Bij de uitvoering van bodemsaneringswerken speelt de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu een belangrijke rol. Deze kwaliteit wordt al jaren gewaarborgd door het Achilles zorgsysteem en het Achilles preventiesysteem.

Om het systeem te vereenvoudigen, werd het Achilles preventiesysteem afgeschaft. Alle bodemsaneringswerken zullen worden toegepast volgens het Achilles zorgsysteem zoals opgenomen in de nieuwe standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg.

Sinds 1 mei 2017 kan elke bodemsaneerder zijn werken starten na positieve evaluatie van het hoofdkantoor van een door BELAC geaccrediteerde certificatie-instelling. Vervolgens moet hij zijn eerstvolgende bodemsaneringswerken laten auditen. Een voldoende aantal positief geaudite bodemsaneringswerken kan leiden tot één van de certificaten volgens het Achilles zorgsysteem.
Certificatie-instellingen:
Volgende certificatie-instellingen zijn door BELAC geaccrediteerd voor het certificeren van het Achilles zorgsysteem:

BCCA                                                                       Vinçotte nv 
Hermslaan 9    1831 Diegem                                         Jan Olieslagerslaan 35    1800 Vilvoorde
de heer Jan Dillen                                                      mevrouw Daniëlla Segers 
Tel.: 02 238 24 11                                                         Tel.: 02 674 58 36 - GSM: 0479 90 14 33
managementsystems@bcca.be                                     dsegers@vincotte.be
 

Team Integraal Kwaliteitsbeheer