Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Wat doe ik als bedrijf met AEEA?

Afgedankte elektrische en elektronische toestellen kunnen gevaarlijke stoffen bevatten. Bovendien geldt er een aanvaardingsplicht voor de afvalstroom. Waar kunt u als bedrijf terecht met elektrische en elektronische apparatuur die u niet langer gebruikt?


Waar kan ik als bedrijf terecht met apparaten die ik niet langer gebruik?

In de winkel/Bij uw leverancier
De aanvaardingsplicht geldt voor alle AEEA, dus ook voor professioneel AEEA geldt de 1:1 terugnameplicht. Opgelet: dit geldt enkel op de plaats en op het moment van aankoop of levering. Maak op voorhand duidelijke afspraken met uw winkelier/leverancier hierover.
Bij een erkend recupel recycler - Smartloop
Gaat u zelf op zoek naar een inzamelaar, dan kiest u best voor een "Recupel erkend recycler". Deze hebben aangegeven erop toe te zien dat het AEEA volgens de regels zal verwerkt worden en rapporteren de ingezamelde en verwerkte hoeveelheden correct.
Recupel ontwikkelde de app "Smartloop" waarop u op zeer eenvoudige wijze uw af te danken apparaten kan aanbieden. Enkele foto's, een korte omschrijving inclusief aangeven of de toestellen in aanmerking komen voor hergebruik en klaar.

Mag ik zelf mijn afgedankte apparaten vervoeren?

Ja, u mag uw eigen afvalstoffen vervoeren, hiervoor is geen registratie verplicht. Indien u in eigen opdracht afgedankte EEA aanvaardt van derden, dan is een registratie  als IHM via het OVAM-webloket verplicht. Indien u dit doet in opdracht van een inzamelaar of kennisgever, dan is enkel een registratie als vervoerder verplicht.

Moet ik voor AEEEA een afvalstoffenregister bijhouden?

Ja, Elk bedrijf dat afvalstoffen produceert is verplicht hierover een register bij te houden.

Meer weten?

Welke afvalstromen moet ik selectief sorteren als bedrijf?
Recupel: het beheersorganisme voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, uitgezonderd zonnepanelen
Smartloop: het Recupel-platform gericht op kleine bedrijven en KMO's
PV-Cycle: het beheersorganisme voor afgedankte zonnepanelen