Duurzaam met materialen en grondstoffen

Afvalbeleid voor bedrijven

Net zoals huishoudens moeten ook bedrijven sorteren. De afvalstromen kunnen verschillen per sector, daarom zijn er intussen 24 afvalstromen die bedrijven selectief moeten inzamelen. Tegen 2022 moet ook de productie van bedrijfsrestafval met 15% naar beneden.


Een bedrijf sorteert tot 24 verschillende afvalstromen, de rest hoort bij het bedrijfsrestafval.
Het afval wordt meestal opgehaald door een privé-inzamelaar van afvalstoffen (IHM), deze doet ook een controle op het bedrijfsrestafval, op die manier wordt zoveel mogelijk afval gesorteerd voor recyclage en gaat er zo weinig mogelijk naar de verbrandingsoven.
Voor de ophaling van het bedrijfsrestafval is een contract tussen bedrijf en IHM verplicht.
De doelstelling ‘15% minder bedrijfsrestafval tegen 2022’ wordt ook actief opgevolgd: in 2017 was er een nulmeting en in 2018 volgde een eerste rapport. Vanaf september 2021 controleren IHM’s het bedrijfsrestafval en sorteerfouten worden dan doorgegeven in een apart register, het ‘register van non-conformiteiten’.
Op basis van dit register gebeuren er controles en, indien nodig, handhaving.
Meer informatie over de sorteerplicht voor bedrijven vindt u hier.
Er trad een fout op tijdens de verwerking van de sjabloon.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getArticleId [in template "20097#20123#177452" at line 14, column 75]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @liferay_journal["journal-article"] a... [in template "20097#20123#177452" at line 13, column 57]
----
1<div class="search-results"> 
2  <ul> 
3    <#if entries?has_content> 
4      <#list entries as curEntry> 
5        <#assign 
6          assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
7          journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() 
8          viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, assetRenderer, curEntry, !stringUtil.equals(assetLinkBehavior, "showFullContent")) 
9        /> 
10				<#if journalArticle?has_content> 
11					<li> 
12						<a href="${viewURL}"> 
13							<@liferay_journal["journal-article"] 
14								articleId=journalArticle.getArticleId() 
15								ddmTemplateKey="PUBLICATION TEMPLATE" 
16								groupId=journalArticle.getGroupId() 
17							/> 
18						</a> 
19					</li> 
20        </#if> 
21      </#list> 
22    </#if> 
23  </ul> 
24</div>