Kenniswijzer educatie

Duurzaam met materialen en grondstoffen

Duurzaam omgaan met materialen en grondstoffen volgt de vijf treden van de prioriteitenladder.


Responsive Image

Met de opgang van de circulaire economie werd voortgebouwd op de prioriteitenladder en ontstonden de zogenaamde R-lijsten.
Een R-lijst bestaat uit een rangschikking van verschillende strategieën die de economie circulair maken.  Bekijk hiervoor de info onder de rubriek ‘circulaire economie’. Deze rubriek maakt u wegwijs in de meest voorkomende afvalfracties. We informeren en inspireren met:

  • een korte duiding over de organisatie, taken en verantwoordelijkheden in het afvalbeleid
  • Vlaams en lokaal niveau
  • wat cijfers en resultaten over afval
  • tips en links om afval te vermijden
  • links naar aanbod en inspiratie op andere platformen om zelf mee aan de slag te gaan.