Duurzaam met materialen en grondstoffen

Duurzame biologische kringloop

In een biologische kringloop vloeien reststoffen na gebruik veilig terug in de natuur.


De biologische kringloop bestaat onder andere uit:

  • gft
  • groenafval
  • tuinafval
  • houtafval
  • etens- en keukenresten
  • dierlijke en plantaardige reststromen uit land- en tuinbouw en visserij