Duurzame biologische kringloop

Bio-economie

In een bio-economie wordt biomassa duurzaam geproduceerd en gebruikt voor een waaier aan toepassingen. Een dergelijke economie biedt enorme mogelijkheden voor onder andere het verder uitbouwen van een kringloopeconomie, het optimale gebruik van grondstoffen en reststromen en economische groei.


Het belang van de bio-economie in Vlaanderen zal in de toekomst enkel maar toenemen. Ook in het Europese beleid krijgt de bio-economie een prominente plaats in de lange termijnstrategie.

De biologische kringloop maakt ook deel uit van de circulaire economie. Tal van bedrijven en ondernemers experimenteren en investeren om van dit afval nieuwe grondstof en nieuwe producten te maken.

Om aan onze stijgende materiaalbehoefte te kunnen voldoen, zal het niet volstaan om onze fossiele economie circulair te maken. Hiervoor zal extra materiaal nodig zijn, dat we zullen moeten halen uit hernieuwbare, biogebaseerde grondstoffen.

Bio-economie volgt de cascade van waardebehoud, zie rubriek 'Biomassa'.

Hieronder de bio-economie in de circulaire economie.

Circulaire economie vlindergrafiek
De biologische kringloop in de circulaire economie

Nuttige links