Lokale besturen

Asbest op het recyclagepark

Een lokaal bestuur is verplicht om asbestcement in te zamelen op het recyclagepark en moet daar specifieke richtlijnen voor volgen.

Asbestcement veilig en verpakt aanleveren op het recyclagepark

In het Actieplan Asbestafbouw wil de Vlaamse overheid het voor de burger zo makkelijk en zo veilig mogelijk maken om asbestcement af te voeren.

Voor huishoudelijke hoeveelheden van burgers is het lokaal bestuur daarin de meest geschikte instantie. De afgelopen jaren zette de OVAM in op het verkleinen van risico’s bij de inzameling van asbest. De OVAM maakte een vernieuwd concept voor ophaling van asbestcement aan huis. Burgers kopen een golfplatenzak of bigbag aan en laten hun asbestcement bij hen thuis ophalen aan een verlaagd tarief.
Sinds eind 2022 kunnen burgers in alle Vlaamse steden en gemeenten gebruik maken van deze dienstverlening.

De inzameling van asbestcement verloopt gescheiden zodat asbestvezels de verwerking van het bouw- en sloopafval niet contamineren. De Vlaamse overheid zet nu samen met lokale besturen in op verhoogde veiligheidsmaatregelen op het recyclagepark via een omzendbrief, zowel voor het personeel van lokale besturen (recylageparkwachters), andere bezoekers van het recyclagepark, als voor de burgers die asbestcement aanvoeren.

Na sectoraal overleg met VVSG/Interafval en de federale overheidsdienst voor arbeidsbescherming FOD WASO bleek de verplicht verpakte aanlevering van asbestcement op het recyclagepark een geschikte maatregel om het risico op asbestvezelblootstelling en asbestincidenten te verminderen. Dit vormt een verdere toepassingsmaatregel van VLAREM II waarin het verpakt vervoeren van asbestcement reeds een verplichting is.

Binnen de Omzendbrief asbestcement op het recyclagepark kunnen lokale besturen ervoor kiezen zelf verpakkingsmateriaal aan te bieden en eventueel hiervoor een vergoeding te vragen. Indien dit organisatorisch niet haalbaar is voor lokale besturen, moeten zij de burger informeren over de verpakkingsvereisten. Op die manier is het voor de burger duidelijk welk materiaal hij moet vragen in de doe-het-zelfzaak.

Goede praktijken en technische richtlijnen

Hieronder bieden goede praktijken en technische richtlijnen inspiratie voor lokale besturen. Deze worden nog verder aangevuld.

Technische richtlijnen

 • Bewaak de kwaliteit van dikte en waterdichte lasnaden van de transparante zakken of folie. Er is een minimale dikte van 100 micron nodig om doorscheuren te vermijden bij het in- en uitladen. Een dikte van 150 micron wordt aanbevolen. LDPE materiaal is het meest geschikt wegens een grote doorprikweerstand. Geef burgers gerichte aanbevelingen voor hun aankoop bij de doe-het-zelfzaken in geval de verpakkingsmaterialen niet op het recyclagepark worden aangeboden.
 • Het bedrukt asbestlogo op het verpakkingsmateriaal is geen vereiste. Stickers met een asbestlogo zijn voldoende. Op die manier is het op het recyclagepark duidelijk dat het over asbestcement gaat.
 • Vermijd dat burgers van op een hoogte asbestcement laten vallen. Asbestcement moet steeds voorzichtig in de container gelegd worden.
 • Er bestaan verschillende types verpakkingsmaterialen: hulzen die over elkaar schuiven, folies, zakken voor slechts enkele golfplaten, mini-zakken voor kleine voorwerpen zoals bloembakken…
 • Grote golfplatenzakken zijn nooit geschikt omdat de zakken stijf genoeg moeten zijn om opgetild te worden. Bovendien zijn grote gevulde golfplatenzakken te zwaar om met twee particulieren op te tillen.
 • Stevige tape is nodig voor het dichtkleven van verpakkingsmateriaal dat zo luchtdicht mogelijk gemaakt is. De lucht in een dichtgetapete zak kan de zak doen openspringen wanneer er in de container andere zakken bovenop gelegd worden.
 • Voorzie aanbevelingen over persoonsbescherming voor de burger als u dit materiaal zelf niet aanbiedt:

Mondmaskers

Het stofmasker is van beschermingsklasse FFP3, NPF 50. Het masker is aansluitend en zelf verstelbaar met twee afzonderlijke afstelbare banden. Zo sluit het goed aan bij de vorm van het gezicht. Het is voorzien van een neusklem en uitademventiel. De stofmaskers zijn bedoeld voor éénmalige gebruik. Ze hebben een CE-markering en conformiteitsattest.

Wegwerpoverall

De overall is stofdicht en waterbestendig, type 5/6. De overall heeft een capuchon, mouwen en pijpen met elastieken. De overalls zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

Handschoenen

De handschoenen zijn afwasbaar, ondoorlatend en waterbestendig. Ze zijn geschikt als werkhandschoenen. Huishoudhandschoenen scheuren. De handschoenen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

Organisatorische tips

 • Maak aan de ingang van het recyclagepark, aan de hand van pictogrammen duidelijk wat er van de burger verwacht wordt voor de aanlevering van asbestcement;
 • Informeer de medewerkers van het recyclagepark en maak afspraken wie instaat voor asbestcement
 • Werk een procedure uit voor het geval dat een burger onverpakt asbestcement aanlevert;
 • Op deze website www.asbestinfo.be kan de burger stapsgewijze filmpjes bekijken over herkenning van asbest, demontage van asbestcement en het correct gebruik van persoonsbescherming;
 • Organiseer eventueel specifieke tijdstippen of aanleverdagen voor asbestcement;
 • Pas het politiereglement aan zodat onverpakt aanleveren van asbestcement niet meer toegestaan is
 • Informeer burgers over hoe het lokaal bestuur de verpakte aanlevering organiseert. Lokale besturen zijn verplicht om deze informatie te publiceren op hun website zodat deze info altijd raadpleegbaar is;
 • Informeer doe-het-zelfzaken op uw grondgebied als het lokaal bestuur ervoor kiest om het verpakkingsmateriaal niet zelf aan te bieden;
 • Verkoop eventueel persoonsbeschermingssets op het recyclagepark. De demontage verloopt veiliger met twee personen;
 • Als het verpakkingsmateriaal in het recyclagepark wordt aangeboden, geef dan de burger een infofolder mee voor het correct gebruik van het materiaal;
 • Informeer u bij de leverancier hoe u persoonsbescherming correct stockeert en wat de houdbaarheidsdata zijn;
 • Als u als lokaal bestuur een monitoringssysteem overweegt, is het handig om nummers en het logo van de gemeente of de afvalintercommunale op de zakken te voorzien.
VVSG/Interafval publiceerde het artikel 'Asbestcement op het recyclagepark' met enkele praktijkvoorbeelden in hun magazine Lokaal.

Communicatie

Gebruikers van het recyclagepark moeten breuk en stofverspreiding maximaal voorkomen. Manipulaties, zoals ter plaatse verpakken, ter plaatse uitsorteren, leegmaken van zakken, het gooien of breken van materialen in asbestcement voor inzameling van asbestcement zijn verboden. Met een goed zichtbare affiche met pictogrammen aan de container voor asbestcement kunt u dit duidelijk maken aan de bezoekers. Download de affiche hieronder. Parkwachters houden hier toezicht op.
De pictogrammen zijn ook beschikbaar in andere bestandsformaten (jpg, eps, png, pdf). Contacteer ons via e-mail
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
U kunt de affiche zelf gebruiken of aanpassen aan de huisstijl van uw gemeente of afvalintercommunale. Als u wilt verder werken op dit ontwerp, kunt u het indesign bestand opvragen. 

 

Team asbestafbouw